• EN
 • Logg inn
 • Serbia/EFTA

  Frihandelsavtalen mellom EFTA statene og Serbia trådte i kraft 01.juni 2011.
  Avtalen mellom partene innebærer at industriprodukter oppnår tollfri eller redusert tollsats ved innførsel til avtalepartene.

  En rekke fisk og fiskeprodukter oppnår tollfri innførsel til avtalepartene. Enkelte bearbeidede landbruksprodukter oppnår tollfri innførsel etter avtalen.

  I tillegg til frihandelsavtalen har Norge inngått en bilateral landbruksavtale med Serbia. Landbruksavtalen trådte i kraft samtidig som frihandelsavtalen.

  Prinsippene i opprinnelsesreglene er nesten identiske med EØS avtalens opprinnelsesregler. For å oppnå tollfordeler til en avtalepart, må det fremlegges et gyldig opprinnelsesbevis. I EFTA/Serbia er dette enten en fakturaerklæring eller et varesertifikat EUR.1.

  Ved eksport av norske produkter skal "Norge" oppgis som opprinnelsesland i opprinnelsesbeviset.