• EN
 • Logg inn
 • Singapore/EFTA

  Frihandelsavtalen mellom EFTA statene og Singapore trådte i kraft 1. januar 2003.

  Avtalen innebærer at de fleste industriprodukter oppnår tollfri innførsel til avtalepartene.

  En rekke fisk– og fiskeprodukter oppnår tollfri innførsel til avtalepartene og en del landbruksvarer vil få tollfordeler under avtalen.

  I tillegg til frihandelsavtalen har Norge inngått en bilateral landbruksavtale med Singapore. Landbruksavtalen trådte i kraft samtidig som frihandelsavtalen.

  Opprinnelsesreglene baserer seg på prinsippene i EØS avtalens opprinnelsesregler. For å oppnå tollfordeler til en avtalepart, må det fremlegges et gyldig opprinnelsesbevis. I EFTA/Singapore avtalen er det kun fakturaerklæring som benyttes.

  Ved eksport av norske produkter skal "Norge" oppgis som opprinnelsesland i opprinnelsesbeviset.