• EN
 • Logg inn
 • Sør-Korea/EFTA

  Frihandelsavtalen mellom EFTA statene og Sør-Korea trådte i kraft 01. september 2006.

  Avtalen mellom partene innebærer at industriprodukter (unntatt noen varer under kapittel 35) oppnår tollfri eller redusert tollsats ved innførsel til avtalepartene.

  En rekke fiske og fiskeprodukter oppnår tollfri innførsel til avtalepartene. Enkelte bearbeidede landbruksprodukter oppnår tollfri innførsel etter avtalen.

  I tillegg til frihandelsavtalen har Norge inngått en bilateral landbruksavtale med Sør-Korea.

  Opprinnelsesreglene baserer seg på prinsippene i EØS avtalens opprinnelsesregler. For å oppnå tollfordeler til en avtalepart, må det fremlegges et gyldig opprinnelsesbevis. I EFTA/Sør-Korea avtalen er det kun fakturaerklæring som benyttes. Verifisering av fakturaerklæringer fra Sør-Korea kan sjekkes med referansenummer og kode på dokumentet på hjemmesiden til Sør-Koreas Chamber of Commerce and Industry.

  Ved eksport av norske produkter skal "Norge" oppgis som opprinnelsesland i opprinnelsesbeviset.