• EN
 • Logg inn
 • Tunisia/EFTA

  Frihandelsavtalen mellom EFTA statene og Tunisia trådte i kraft 1. august 2005. Avtalen innebærer at de fleste industriprodukter oppnår tollfri innførsel.

  Avtalen omhandler alle fisk- og fiskeprodukter. Ved import til EFTA statene er de fleste industriprodukter tollfrie fra avtalens iverksettelse. Når det gjelder import av fisk til Tunisia fra EFTA landene, blir det fra iverksettelsesdatoen lavere tollsatser eller tollfrihet innenfor gitte kvoter. Man tar sikte på forhandlinger underveis for å senke tollsatsene ytterligere, men med mål om full tollfrihet senest 2023.

  Enkelte landbruksprodukter oppnår tollfri innførsel eller redusert tollsats ved innførsel til avtalepartene.

  I tillegg til frihandelsavtalen har Norge inngått en bilateral landbruksavtale med Tunisia.

  Opprinnelsesreglene er tilnærmet identiske med opprinnelsesreglene i EØS-avtalen og de inneholder det nye EUR-MED konseptet. For å oppnå tollfordelene i avtalen må det fremlegges et gyldig opprinnelsesbevis som kan være et varesertifikat EUR.1 eller EUR-MED, eller en fakturaerklæring (EUR-MED).

  Ved eksport av norske produkter skal "Norge" oppgis som opprinnelsesland i opprinnelsesbeviset.