• EN
 • Logg inn
 • Tyrkia/EFTA

  Frihandelsavtalen mellom EFTA statene og Tyrkia trådte i kraft 15. april 1992. Avtalen mellom partene innebærer at de fleste industriprodukter oppnår tollfri innførsel til avtalepartene. EFTA landene er sikret like vilkår som produkter med opprinnelse EU ved import til Tyrkia.

  Fisk– og fiskeprodukter oppnår tollfri innførsel til avtalepartene.
  Enkelte bearbeidede landbruksprodukter oppnår tollfri innførsel etter avtalen.

  I tillegg til frihandelsavtalen har Norge inngått en bilateral landbruksavtale med Tyrkia.

  Opprinnelsesreglene er tilnærmet identiske med opprinnelsesreglene i EØS-avtalen og de inneholder det nye EUR-MED konseptet. For å oppnå tollfordelene i avtalen må det fremlegges et gyldig opprinnelsesbevis som kan være et varesertifikat EUR.1 eller EUR-MED, eller en fakturaerklæring (EUR-MED).

  Ved eksport av norske produkter skal "Norge" oppgis som opprinnelsesland i opprinnelsesbeviset.