• EN
 • Logg inn
 • Ukraina/EFTA

  Frihandelsavtalen mellom EFTA statene og Ukraina ble iverksatt 1. juni 2012. Avtalen mellom partene innebærer at de fleste industriprodukter med opprinnelse i Ukraina oppnår tollfri innførsel til EFTA statene, samt at de aller fleste industriprodukter med opprinnelse i en EFTA stat oppnår tollfri innførsel til Ukraina.

  Nesten all fisk og fiskeprodukter oppnår tollfri innførsel til Ukraina, men enkelte varegrupper vil i en overgangsperiode oppnå reduserte tollsatser ved import til Ukraina. EFTA statene gir tollfri innførsel av fisk og fiskeprodukter ved import fra Ukraina.

  I tillegg til frihandelsavtalen har Norge inngått en bilateral landbruksavtale med Ukraina.

  Prinsippene i opprinnelsesreglene er nesten identiske med EØS avtalens opprinnelsesregler. For å oppnå tollfordeler til en avtalepart, må det fremlegges et gyldig opprinnelsesbevis, varesertifikat EUR.1 eller en fakturaerklæring.

  Ved eksport av norske produkter skal "Norge" oppgis som opprinnelsesland i opprinnelsesbeviset.