• EN
  • Logg inn
  • EUs Frihandelsavtaler

    EU har i likhet med Norge en rekke handelsavtaler som har til hensikt å forbedre handelsvilkårene mellom avtalepartene. Mange produkter belegges med toll ved grensepassering og på vilkårene som er forhandlet frem i frihandelsavtalene er det mulig at varene kan innføres tollfritt eller til reduserte tollsatser.

    I motsetning til EFTA er EU en tollunion som blant annet medfører at toll og andre handelshindringer er fjernet i handelen mellom landene innen unionen. Allikevel opererer de med toll og ulike handelshindringer ovenfor land utenfor unionen og handelsavtalene som EU har inngått med land og områder vil derfor medføre bedre vilkår.

    Frihandelsavtalene som EU har inngått bygger på prinsippene som man også finner i EFTAs avtaler. Som hovedvilkår for at et produkt kan nyte godt av fordelene i den enkelte avtale er blant annet at varene må være fremstilt innenfor området med begrensninger på hvor innsatsmaterialene har sin opprinnelse. Noen av vilkårene er at opprinnelsesbevis må utstedes, og varene må sendes direkte mellom produksjonslandet og mottakerlandet.

    Frihandels- og Opprinnelsesguiden