Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Incoterms® 2020

  Gul trailer på tollgrensa
  Hampus Lundgren

  Incoterms setter globale standarder for leveringsvilkår mellom kjøper og selger.

  Leveringsbetingelsene finnes i 90% av alle globale kjøp og salgsavtaler, og sørger for at du minimerer sjansen for misforståelser og reduserer risikoen for mulige tvister. Handel mellom eksportører og importører skal fungere mest mulig problemfritt – derfor blir anerkjente og standardiserte handelsklausuler utviklet av ICC benyttet. Regelverket ble for første gang tatt i bruk i 1936. I dag er det 500 eksperter fra 40 land som videreutvikler dette regelverket slik at det er tilpasset dagens handel og transport. Incoterms 2020 er siste versjon av regelverket som brukes både nasjonalt og internasjonalt.

  Incoterms regulerer i hovedsak tre ting:

  • Risikoovergang mellom kjøper og selger.
  • Transportkostnader og fordeling av disse.
  • Fordeling av eksport og importformaliteter.

  Her finner du en forenklet versjon av Incoterms 2020 (PDF)

  Hvordan bruke FCA (Free Carrier) Incoterms 2020?

  1. Henvis til Incoterms 2020 i bestillingen, ordrebekreftelsen, fakturaen, kjøpsavtalen og den underliggende kontrakten.
  2. Spesifiser leveringsstedet etter det valgte termen så nøyaktig som mulig, for eksempel FCA Akersgata 13, Oslo Incoterms 2020

  Incoterms 2020 og transportforsikring

  Selger eller kjøper vil i de fleste tilfeller ha behov for transportforsikring uavhengig av leveringsbetingelse.

  Av Incoterms elleve tema, handler CIP (cost insurance paid to) og CIF (cost insurance freight) om transportforsikring. Disse regulerer selgers forsikringsplikt. Bortsett fra ved bruk av CIP og CIF, overlater Incoterms spørsmålet om forsikring til partene selv. Hvis du bruker du en av disse klausulene, er du forpliktet til å forsikre forsendelsen. Den praktiske løsningen er at partene sørger for egen transportforsikring på den del av transporten hvor den enkelte bærer risikoen. Leveringsstedet regulerer hvem som bærer risikoen for tap og skade av varer under transporten.

  • Ved bruk av CIP som leveranseklausul skal selger forsikre på vilkåret (A) Institue Cargo Clauses.
  • Ved bruk av CIF som leveranseklausul skal selger forsikre på minimum vilkår (C) Institute Cargo Clauses.