Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Strategi

  For å lykkes med å etablere netthandel i et nytt land eller marked, er det viktig å ha en klar og realistisk eksportstrategi. På finnes detaljertveiledning for hvordan dere kan lykkes med en internasjonal satsing generelt.

  En internasjonal satsning er et langsiktig prosjekt. Start alltid med å finne ut hvem din kunde er. Videre er det viktig å ha en god plan for hvordan den internasjonale satsningen skal gjennomføres. Din ideelle kundegruppe kan strekke seg over flere landegrenser.

  Når man skal etablere seg i et nytt land, må man sette seg inn i mange forhold. Selv om det kan være fristende å være tilgjengelig i alle land hvor det finnes interesserte kunder, er det ikke nødvendigvis lurt å etablere netthandelsbutikk i alle land. Mange bedrifter starter gjerne med et eller noen få land, før de eventuelt utvider til flere land og nye markeder.

  Deres internasjonaliseringsstrategi bør svare på:

  • Hva er deres konkurransefordeler i sett i lys av marked og konkurransesituasjon?
  • Har dere de nødvendige ressurser for etablering og vekst utenlands?

  Hvordan velger dere rett marked, basert på bl.a.:

  • fakta om landet,
  • utvikling/trender i netthandelsmarkedet i landet,
  • bransjespesifikk info,
  • hvordan agerer kunden i landet, f.eks. handler kunden mye via mobil? I så fall bør hjemmeside være tilpasset til bruk på mobile enheter.

  Tenk langsiktig:

  • Hvilke markedsføringskanaler bør dere velge?
  • Finnes det etablerings- og registreringskrav?
  • Finnes det produktkrav du må ta hensyn til?
  • Hvilke betalingsløsninger og prisstrategi bør dere velge?
  • Hva slags logistikk og leveransvilkår skal dere bruke?
  • Hva blir leveringstid, toll og moms og hvilke eksportdokumenter må dere ha på plass?
  • Hvordan bør hjemmesiden se ut? Skal den tilpasses hvert enkelt land?
  • Hvordan håndtere avstandsavtaler og ivareta forbrukerbeskyttelse?
  • Finnes det andre forbud og restriksjoner i landet dere må ta hensyn til?