Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Brasil – koronasituasjonen - juli

   Sergio Souza, Unsplash.com
  Sergio Souza, Unsplash.com

  I Brasil har koronapandemien tvunget frem reguleringer for bruk av telemedisin, og sektoren har allerede tatt i brukt mange nye løsninger. Også innen havbruk,  fornybar energi og forskning og teknologi ser vi en positiv utvikling. 

  Den brasilianske sentralbanken har nylig oppdatert prognosen for bruttonasjonalproduktet til å falle med 6,4 prosent i 2020, men markedsanalytikere mener dette anslaget er for optimistisk. I følge OECD kan nedgangen bli på hele 8 prosent, eller nærmere 9,1 prosent i tilfelle en ny bølge av pandemien. 

  Sjømatnæringen

  I mai eksporterte Norge klippfisk til Brasil for rundt 1,7 millioner kroner, mot 26 millioner kroner i 2019.

  Det er enighet blant eksportører og produsenter om at man må forvente markant reduksjon i eksporten av klippfisk til Brasil ut året. Samtidig er det ingen som «gir opp». Både kjedene i Brasil og eksportørene starter nå forhandlinger om salg. Samtlige av de største kjedene i Brasil vil fortsette med samme fokus på norsk klippfisk som før.

  Shipping og maritim næring

  Sjømenn har nå blitt inkludert i kategorien «viktige arbeidere». Sjøfolk får nå lov til å ankomme og reise ut av Brasil. Derfor har utfordringene sektoren hadde i begynnelsen av pandemien med skifte av mannskap blitt mye bedre. Mange oljeselskaper tar nå initiativ til reforhandling av kontrakter for å redusere utgifter. Utover dette ser vi få nye muligheter i markedet på nåværende tidspunkt.

  Havbruk

  BluEco Net International Forum for the future of sustainable aquaculture production in Brazil ble nylig avholdt og samlet nasjonale og internasjonale forskere, i tillegg til representanter fra næringen. Her ble implementeringen av Integrated Multitrophic Aquaculture (AMTI) diskutert. Dette er et system for bærekraftig matproduksjon som tillater at rester fra produksjonen av en type organisme, for eksempel fisk eller skalldyr, kan gjenbrukes som verdifulle ressurser for produksjon av en annen, for eksempel alger.

  Målet med forumet er å kartlegge interessen i den brasilianske havbrukssektoren for disse prinsippene, identifisere mulige flaskehalser ved implementering samt å etablere en forskningsagenda som er tilpasset behovene til havbruksnæringen. Det overordnede målet er å utvikle et mer bærekraftig havbruk.

  Helse

  Koronapandemien har tvunget frem reguleringer for bruk av telemedisin. Sektoren har allerede tatt i bruk nye løsninger, og eksperter sier at denne trenden vil fortsette. Det erkjennes også at selv med bruk av telemedisin sammen med kunstig intelligens vil det ikke være mulig å operasjonalisere intensivbehandlingen uten spesialisert arbeidskraft.

  Fornybar energi og elektrisitet

  Fornybar- og elektrisitetsmarkedet påvirkes av krisen. I følge CCEE (Commercialization Chamber of Electric Power) falt strømforbruket i Brasil med 11 prosent etter at tiltakene med sosial isolasjon ble innført. Bilindustrien ble sterkt påvirket, og reduserte strømforbruket med 50 prosent.

  Til tross for at Petrobras har kunngjort nedleggelse av sitt offshore vindpilotprosjekt i Brasil, fortsetter andre aktører med planer for nye prosjekter. For eksempel har selskapet Neoenergia, en av de største aktørene i Brasils energisektor, søkt miljølisenser for to nye prosjekter - ett i Rio de Janeiro, og ett i Rio Grande do Sul.

  Ifølge Brazilian Solar Association (ABSOLAR) vil solenergi spille en stadig mer strategisk rolle i å oppnå landets økonomiske utviklingsmål.

  Forskning og teknologi

  Det fokuseres på å opprettholde investeringene innen forskning og utvikling. Etter kraftige budsjettkutt i fjor kunngjorde presidenten at MCTIC (Ministry of Science, Technology, Innovations and Communications) ville bli fritatt for ytterligere alvorlige kutt i 2020. Situasjonen er imidlertid fortsatt vanskelig for forskere i Brasil. Det foreslåtte budsjettet for MCTIC for 2020 er redusert til 11,8 milliarder dollar - 15 prosent mindre enn i 2019. Det er imidlertid gitt ekstrabevilgninger til stipend og forskning relatert til pandemier.

  Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd har avtaler med det brasilianske myndighetsorganet for innovasjon og forskning, FINEP. To felles utlysninger knyttet til petroleumsindustrien ble avsluttet i 2016 og 2018. Det har vært god dialog gjennom pandemien, og en tredje utlysning av innovasjonsprosjekter som involverer brasilianske og norske selskaper er planlagt til oktober 2020. Begge sider erkjenner at innovasjon er spesielt viktig i tider med endringer og usikkerheter. Nye temaer som oljesøl, bærekraftige batterier, marin bioteknologi og havbruk har vært diskutert.

  Horisont 2020, EU's forsknings og innovasjonsprogram, rangerer Brasil først blant de latinamerikanske landene. Områdene med felles interesse for Europa under vitenskap og teknologisamarbeid er havforskning, helse, transport (inkludert luftfart), rom, nanoteknologi og nanosikkerhet, bærekraftig urbanisering, biodrivstoff, forskningsinfrastruktur, informasjons- og kommunikasjonsteknologi, samfunnsvitenskap og humaniora, bioøkonomi og miljø.

  Olje og gass

  Petrobras jobber med en grundig gjennomgang av porteføljen for å definere hvilke prosjekter som skal prioriteres, utsettes eller avsluttes. Tanken er å beholde porteføljeprosjekter som er robuste selv i en ustabil markedssituasjon. Dette arbeidet forventes avsluttet rundt august-september. Andre operatører har ikke kunngjort endringer i sine investeringsplaner i Brasil ennå.

  Produksjonen av olje og gass i Brasil har i mai sunket med rundt 7 prosent. Produksjonen på Equinor’s Peregrino-felt har vært nede siden slutten av april på grunn av problemer med stigerør. Petrobras har startet produksjonen på Atapu feltet som ligger i pre-salt-området.

  Brasiliansk marked for drivstoff
  ANP (National Agency of Petroleum i Brasil) har godkjent en reduksjon i blanding av biodiesel i diesel fra nåværende 12 til 10 prosent for å sikre den nasjonale forsyningen. Tilsvarende tiltak har blitt iverksatt for blanding av etanol i bensin som er redusert fra 25 prosent til 16 prosent. Noen fabrikker har også skiftet fra etanol til sukkerproduksjon på grunn av lav etterspørsel etter drivstoff.

  Les tidligere rapport fra juni 2020

  Les tidligere rapport fra mai 2020