Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Brasil – koronasituasjonen - juni

   Sergio Souza, Unsplash.com
  Sergio Souza, Unsplash.com

  Selskaper i Brasil melder om en situasjon preget av forsinkelser og mislighold av betaling fra klienter, kansellering av ordrer og midlertidig reduksjon av ansatte. Halvparten av alle selskaper vil oppleve likviditetsproblemer innen seks måneder. Olje- og gasselskaper er hardest rammet, spesielt på kort og mellomlang sikt.

  På lang sikt vil hovedutfordringene være lavere etterspørsel etter tjenester, å tilpasse seg en "ny normal". Fokuset for mange vil være å bli enda mer digitale, selv om majoriteten har opplevd få problemer med overgangen til hjemmekontor. Oljepriser, svak valuta og ansattes helse er bekymringer det rapporteres om. I tillegg rapporterer hvert tredje selskap at de planlegger å redusere investeringer.

  Reiserestriksjoner skaper vanskeligheter med å skaffe og skifte mannskap til å utføre tjenester i offshorenæringen. At myndighetene besluttet utsettelse av skatter og sosiale bidrag har blitt ansett som gode insentiver for å redde arbeidsplasser og støtte bedriftene. For å overvinne krisen tror de fleste selskaper at de vil trenge å raskt tilpasse seg nye måter å arbeide på, og kutte kostnader.

  Olje- og gassnæringen

  Dette er det største og viktigste markedet for norske investeringer i Brasil. Siden 16. mars har de fleste olje- og gasselskapene jobbet eksternt og hjemmefra. Et mulig resultat av pandemien er økende digitalisering, forbedring av kommunikasjon og deling av informasjon på en mer samarbeidende måte.

  Noen boreoperasjoner har blitt utsatt og produksjoner blitt suspendert, men Brasil har fremdeles ikke registrert markant produksjonsnedgang i denne sektoren. Selskapene fokuserer på å kutte kostnader der de ser det er mulig, for eksempel ved å la de ansatte jobbe mer hjemmefra og dermed redusere kontorutgifter. Dette fører til en akselerasjon av digitaliseringsprosessene i selskapene. Teknologi som gjør at arbeidstakere kan beskyttes mot nettangrep og lettere jobbe hjemmefra er det med andre ord et marked for. Dette kan også til syvende og sist ytterligere påvirke måten selskapene driver offshore, så også teknologier som tillater ubemannet virksomhet vil tas i bruk i et raskere tempo.

  Shipping og maritim næring

  Siden utbruddet av koronapandemien har det vært utfordringer knyttet til mannskapsskift. Norges Rederiforbund har vært i dialog med brasilianske myndigheter for å forsøke å minimere virkningene av de restriktive tiltakene som er iverksatt. Deres ønske har vært at sjøfolk skal behandles som en essensiell arbeidskraft med fri tilgang til havner og flyplasser. Etter uker med forhandlinger har myndighetene endelig gitt utenlandske sjøfolk tillatelse til å ankomme og forlate landet.

  Samtaler mellom Petrobras og Brasils National Health Surveillance Agency pågår for å etablere standardprosedyrer for ombord- og avstigning av fartøyer, karantene og også for når det blir oppdaget mistenkt og bekreftet smitte om bord i et fartøy.

  Utviklingshastigheten i Brasil for skipsfartssektoren vil være knyttet til oljeprisen og den økonomiske oppgangen, både nasjonalt og internasjonalt, siden det vil påvirke den globale og interne handelsstrømmen.

  Sjømatnæringen

  Mer eller mindre all eksport av tørrfisk til Brasil er stoppet. I mai 2020 eksporterte Norge tørrfisk for 1,7 millioner kroner. Til sammenligning lå verdien av eksporten av tørrfisk til Brasil i mai i fjor på 26 millioner kroner. Svekkelsen av den brasilianske valutaen er en viktig årsak til nedgangen. Politisk uro skaper også usikkerhet om de fremtidige økonomiske forholdene for Brasil, noe som kan påvirke forbrukernes vilje til å bruke penger.

  Sjømatrådet øker budsjettet for Brasil for å få fart på salget, og håper å gjennomføre årets julekampanje som normalt - men det gjenstår å se.

  Akvakultur

  Brasil er verdens fjerde største produsent av tilapia, en fiskeart som står for over halvparten av landets fiskeproduksjon. I slutten av mai innførte myndighetene endringer som gjør at fiskefarmere nå kan legge inn online forespørsler om bruk av havområdene. Dette reduserer byråkrati og gjør at produsentene kan komme raskere i gang.

  Selv om dagens situasjon er utfordrende, har produksjonskjeden vist seg å være bærekraftig, med god praksis og god matsikkerhet.

  Helse

  I helsesektoren brakte koronaviruset med seg reguleringer for bruk av telemedisin. Eksperter sier at denne trenden vil fortsette, og sektoren absorberer allerede denne innovasjonen. Det har blitt rapportert at situasjonen som helhet har skapt viktige muligheter for digitale løsninger.

  Det er en forståelse av at fokuset må være på befolkningens helse, primærpleie og poliklinisk omsorg. Det vil helt sikkert være et større fokus på trivsel. Det er billigere å holde en person frisk enn å ta vare på dem når de er syke. Det kan bety muligheter for norske bedrifter med løsninger innen dette segmentet.

  Ren energi og elektrisitet

  Fornybar- og elektrisitetsmarkedet påvirkes også av krisen. I Brasil falt strømforbruket da tiltak med sosial distansering ble innført. Bilindustrien ble også hardt påvirket.

  Petrobras har kunngjort nedleggelse av sitt offshore vindpilotprosjekt i Brasil, men andre aktører er i gang med planene for nye prosjekter, for eksempel selskapet Neoenergia som er en av de største aktørene i Brasils energisektor. De har søkt miljølisenser for to nye prosjekter, ett i Rio de Janeiro, og ett i Rio Grande do Sul.

  Selv om veksten i solproduksjon og solcelleanlegg i 2020 vil være lavere enn tidligere anslått, er forventningene fremdeles positive og man ser et enormt rom for vekst fremover. I følge ABSOLAR vil solenergi spille en stadig viktigere rolle i å oppnå landets økonomiske utviklingsmål, spesielt nå for å bidra til å overvinne krisen som er påført ved sosial isolasjon, siden det er en fornybar kilde som skaper flere arbeidsplasser.

  Les tidligere rapport fra mai 2020