Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Brasil – koronasituasjonen -mai

   Sergio Souza, Unsplash.com
  Sergio Souza, Unsplash.com

  Brasilianske skattemyndigheter har kunngjort en midlertidig dispensasjon fra skatt på godkjente importer og innenlandske varer som er nyttige i bekjempelsen av koronaviruset.

  Hør om hvordan pandemien påvirker markedet og skaper muligheter for norske bedrifter. Opptak 25.05.2020. 

   

  Følgende er et sammendrag av de viktigste innspillene vi har samlet i løpet av april måned i samtaler med våre kunder, Team Norway kolleger og ulike øvrige eksterne informasjonskilder i Brasil. Informasjonsinnsamlingen ble gjort i uformelle samtaler.

  Kollaps i olje- og gassmarkedet

  Olje og gassmarkedet i Brasil er nok en gang preget av stor uro. Situasjonen er et resultat av sterk reduksjon i etterspørsel som følge av coronavirus-pandemien sammen med oljepriskrigen mellom Saudi-Arabia og Russland. Sektoren har allerede kosnadakutt og mer er i vente:

  - Petrobras har bedt om åtte milliarder dollar i kreditt forpliktet til banker, og rapporterer samtidig at de evaulerer andre tiltak for å styrke kontantstrøm, herunder ytterligere kostnadsreduksjon og optimalisering av arbeidskapital. Videre vil selskapet kutte produksjonen med 100.000 fat per dag frem til årsavslutning for å kompensere for etterspørselsnedgangen, samt 3,5 milliarder dollar i investeringer opprinnelig planlagt i 2020.

  - PetroRio og Maha Energy har kunngjort at de vil utsette boreaktivitetene sine.

  - Shell kutter betydelig i kostnader og etterstreber å redusere driftskostnadene med 3 til 4 milliarder dollar i løpet av de neste 12 månedene

  - Wood Mackenzie regner med at de globale utgiftene til E&P (Exploration & Production) vil reduseres med minst 25% i 2020.

  Brasiliansk respons for å bekjempe Covid-19 pandemien

  Brasilianske skattemyndigheter har kunngjort en midlertidig dispensasjon fra IPI, Industrialized Products Tax, for godkjente import og innenlandske varer som er nyttige i bekjempelsen av Covid-19. I tillegg ble det opprettet et kriseutvalg av departementet for gruver og energi for å organisere og koordinere tilbudet av energitjenester, samt produksjon og forsyning av mineralvarer, olje og derivater, naturgass og biodrivstoff. Når det gjelder handel, er det gjort endringer i handelsreglene på følgende områder: - Tilrettelegging for fortolling av importerte råvarer. - Null importskatt for produkter til medisinsk bruk og sykehus frem til slutten av året.

  - Prioritering av tollbehandling av medisinske produkter og produkter til sykehussektoren.

  I tillegg har føderale byråer, FINEP og FAPESP, iversatt utlysning på prosjekter for å bekjempe Covid-19. FINEP, eller Funding Authority for Studies and Projects, er en føderal myndighetsorganisasjon som er viet til finansiering av vitenskap og teknologi. FAPESP, eller São Paulo Research Foundation, er en offentlig stiftelse finansierer forskning, utdanning og innovasjonsprosjekter i private og offentlige institusjoner og selskaper i delstaten São Paulo. FAPESP tilbyr en spesiell finansieringsordning på 20 millioner dollar i samarbeid med FINEP for å støtte mikro- og småbedrifter og nystartede selskaper som er villige til å anvende eller skalere innovative prosesser eller produkter relatert til å bekjempe Covid-19. Ytterligere 10 millioner dollar er bevilget til justering av allerede igangsatte forskningsprosjekter med samme formål. Frist for å motta forslag: 06/04/2020. Bare brasilianske selskaper har rett til å delta, noe som betyr at norske selskaper må være etablert i Brasil for å være kvalifisert for å søke.

  Respons for å sikre bemanning til energi og maritim næring

  Rederier og energiselskap som allerede er hardt rammet av redusert etterspørsel og leveranse- og logistikkutfordringer, står overfor et annet problem. Tusenvis av ansatte har problemer med å reise både på vakt og mønstre av. De utsettes for svært lange turnuser og står i fare for å bli utsatt for sykdom ved forflytting. I Brasil har ABRAN (Norges Rederiforbund i Brasil) jobbet med IBP (Brazilian Petroleum Institute - A Association of oil operators), Ministry of Mines and Energy og Covid-19 krise kommiteen for å finne løsninger på utfordringene knyttet til mannskapsbytte i disse industriene.