Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Canada – koronasituasjonen - juli

   Matthew Henry, Unsplash.com
  Matthew Henry, Unsplash.com

  Canada har begynt gjenåpningen av samfunnet, og vi opplever en generelt god interesse for det canadiske markedet. Spesielt innen helse, maritim næring og grønn omstilling ser vi muligheter for norske selskaper. 

  Canadiske myndigheter på både nasjonalt og provinsielt nivå har iverksatt betydelige hjelpe- og stimulanspakker for å redusere de negative konsekvensene av pandemien. Til sammen nærmere 1000 milliarder norske kroner i likviditet er gjort tilgjengelig i form av hjelpepakker og låneinstrumenter.

  Grønn omstilling og klyngeutvikling

  For en betydelig del av disse pakkene rettet mot næringslivet er det fremsatt krav om at de skal bidra til det grønne skiftet. Dette er et område hvor Norge og Canada har både et felles utgangspunkt og et felles mål. Det er også interessant å se at det i omstillingsarbeidet rettes mer fokus på å arbeide med klyngeutvikling. Dette er et område hvor Canada har sett til Norge og det arbeidet vi har gjort, og vi ser nå en økende aktivitet i klynge-til-klynge samarbeid.

  Canada har de siste årene hatt en relativt liberal immigrasjonspolitikk for å dekke behovet for kvalifisert arbeidskraft. Selv om det for tiden er restriksjoner på reise, er det ingen signaler om noen innstramming av immigrasjonen slik vi ser andre land gjør. Tvert imot har pandemien og den omstillingen som kommer i kjølvannet av den ført til at behovet for tilført kompetanse kanskje er enda større enn tidligere.

  Olje og gass

  Olje- og gassindustrien i Canada sliter, og ikke bare som følge av lave oljepriser og restriksjoner som følge av pandemien. Bransjen har heller ikke klart å tilfredsstille kravene som er satt til redusert karbonavtrykk for å få tilgang til de føderale stimulansepakkene. Dette har ført til at utviklingsprosjekter blir satt på vent og mange underleverandører sier nå opp ansatte for å holde kostnadene nede. Støtten fra provinsene er fortsatt til stede, men de har ikke tilgang på finansielle pakker som kan dekke behovet.

  Akvakultur

  I akvakulturindustrien er aktiviteten i stor grad oppretthold som følge av at den er blitt definert som en essensiell industri. Med noe omstilling i produksjonslinjer har de kunnet drive videre med økt sikkerhet for sykdomsspredning blant arbeidere. Også kapasitetsutbyggingen på land og sjø går videre mer eller mindre som planlagt, men det har vært enkelte logistikkutfordringer som følge av endringer i forsyningskjedene.

  Helse

  Innen helse og velferd ser vi tre områder hvor det skjer store endringer som følge av pandemien, og som kan representere nye markedsmuligheter:

  1. Telemedisin og remote care,
  2. pasientsikkerhet (pasientorientert behandling) og
  3. eldreomsorg og teknologiske hjelpemidler som gjør dette mer effektivt.

  Maritim sektor

  Innen maritim sektor er det ingen betydelig oppbremsing å spore som følge av pandemien. Dette blant annet som en følge av at Canadas skipsbyggingsprogram for kystvakt og marine er blitt enda viktigere for nasjonen og at flere planlagte prosjekter får økt prioritet. For norske selskaper som allerede er på plass i Canada representerer dette gode muligheter.

  Se tidligere rapport for juni 2020

  Se tidligere rapport for mai 2020