• EN
 • Logg inn
 • Danmark – koronasituasjonen

   Katrine Bengtsson, Unsplash.com
  Katrine Bengtsson, Unsplash.com

  Viktig beskjed fra den danske utenriksministeren Jeppe Kofoed: «Danmark is closed for Corona but open for business».

  Det betyr at inntil videre og frem til 10. mai, vil det være mulig å krysse grensen hvis man har et anerkjennelsesverdig formål. Et anerkjennelsesverdig formål vil eksempelvis være hvis personer bor eller arbeider i Danmark, eller hvis personer skal levere varer og tjenester i Danmark. Det vil fortsatt være mulig å motta og levere tjenester, samt transportere varer, som matvarer, medisin, og nødvendige midler for industriell produksjon på tvers av grensen.

  Regjeringen og myndighetene har som del av sin innsats mot spredning av COVID-19 i Danmark, tatt i bruk en rekke generelle tiltak med den hensikt å redusere antallet av sosiale kontaktflater, sikre forsvarlig avstand mellom danskene og øke effekten av sosial distansering. Det betyr at frem til 10. mai er det innført midlertidig forbud mot å avholde eller delta på arrangement, begivenheter, aktiviteter eller lignende, hvor mer enn 10 personer er samlet. Forbudet gjelder både innendørs og utendørs, og omfatter både offentlig og private arrangement, begivenheter osv. Større arrangement er forbudt frem til september.

  Hjemmekontor er mer regelen enn unntaket, men offentlig transport er tilgjengelig og fungerer.

  Tiltakene for å begrense COVID-19 har hatt en negativ effekt både på tilbud og etterspørselssiden, og herved sysselsetting og forbrukertilliten. Et samstemt storting har derfor tidlig i forløpet laget en rekke støtteordninger som er til rådighet for bedrifter med aktiviteter i Danmark.

  Det er et bredt spekter av tiltak i form av kompensasjon, støtteordninger og garantier som skal hjelpe bedrifter gjennom konsekvensene av COVID-19-tiltakene. Støtteordninger gjelder inntil videre til 8. juni.

  Næringslivet i Danmark er generelt utfordret. Den delen av næringslivet som er knyttet til opplevelsesøkonomi, restaurantbransjen, turisme og persontransport er alvorlig rammet. Rederiene som vanligvis i april måned frakter mer enn 300 000 passasjerer fra danske og norske havner, ligger stille og seiler kun med frakt. Ruten mellom Frederikshavn og Oslo er lukket permanent. Turismen mellom Norge og Danmark kommer til å ligge stille denne sommeren, og hvorvidt det kommer til å påvirke den viktige vinterturismen fra Danmark til Norge i den kommende sesong er fortsatt uvisst.

  Flytrafikken mellom Norge og Danmark er i april redusert fra ca. 50 daglige avganger til noen ganske få avganger, og det er stor bekymring for hvorvidt flyselskapene kommer igjennom krisen og trafikken normaliseres igjen.

  Det positive er at COVID-19 tiltakene har fungert og smittespredningen synes å være under kontroll. Danmark er derfor i gang med å bli gjenåpnet og tiltakene er i prosessen med å utfases. Likevel vil åpningen bli reversert hvis smitten skulle blusse opp igjen. Optimismen synes å ha spredd seg til investorene, i hvert fall så er OMX 20 tilbake på nivået ved årsskiftet 2019/20.