• EN
 • Logg inn
 • Finland – koronasituasjonen

   Tapio Haaja, Unsplash.com
  Tapio Haaja, Unsplash.com

  Norske selskaper som er aktive i Finland melder til Innovasjon Norge at de verken opplever endret tilgang til innsatsfaktorer, redusert etterspørsel, finansielle utfordringer eller logistikkutfordringer.

   

   

  Pandemien toppet seg 6. april med 207 nye smittede. I forhold til Finlands samlede befolkning er forekomsten av tilfeller 77 smittede per 100 000 personer. Det er i alt rapportert 172 dødsfall som kan knyttes til viruset.

  Finland kommer til å være delvis nedstengt frem til medio mai. Alle oppfordres til å holde seg hjemme og jobbe fra hjemmekontor dersom det er mulig. Samlinger i grupper på ti personer eller mer er ikke tillatt. Etter at det ble forbudt å servere kunder på restauranter, har mange serveringssteder begynt å selge takeaway-mat i stedet, mens andre har blitt tvunget til å stenge dørene. Restriksjonene på reiser inn og ut av regionen Uusimaa (Nyland) som Helsingfors ligger i, ble opphevet 15. april. Øvrige reiserestriksjoner gjelder fortsatt. 

  Finlands Bank erklærte i sin pressemelding 22. april at nedgangen i den finske økonomien i 2020 mest sannsynlig vil ligge på mellom 7 og 13 prosent, ettersom Finland befinner seg i en dyp resesjon. Jo snarere restriksjonene kan oppheves, desto mindre vil de negative konsekvensene bli, meldte sentralbanken.

  Krisen har økt behovet for ytterligere likviditet i ulike sektorer av økonomien. I det finske finansmarkedet har uroen vært stor. For eksempel har aksjemarkedene kollapset og pengemarkedet blitt strammere, noe som har medført økte finansieringskostnader og derfor rammer dem som har behov for likviditet. Så langt har ingen av de nasjonale retningslinjene hatt noen negativ effekt fra et konkurranseperspektiv. Ifølge en bankekspert vil norske selskaper som opererer lokalt, kanskje trenge likviditetsstøtte i form av direkte lån eller garantier fra norske myndigheter. Forretningskontinuitetsplaner har sørget for at selskapene har kunnet fortsette driften uten avbrudd.

  Hvordan blir norske bedrifter berørt? 

  Her er en kort statusredegjørelse for de viktigste sektorene for norske selskaper i våre respektive land.

  Koronakrisen påvirker alle sektorer, om enn i varierende grad. Nedenfor følger en liste over sektorer med betydelig eksport fra Norge til Finland hvor norske bedrifter er til stede i landet, samt en kort omtale av hvordan disse sektorene har blitt berørt av krisen.

  • Som følge av handelskrigen om olje har oljeprisene falt kraftig. Én utfordring er den reduserte etterspørselen etter oljerelaterte produkter. I tillegg har man utfordringer i forbindelse med renoveringen av et av de største raffineriene i Finland, som vil måtte utsettes fordi rundt 6000 arbeidere (hvorav mange flys inn fra utlandet) ikke kan jobbe som planlagt. Dette kan få ringvirkninger for den finske etterspørselen etter norsk olje.
   
  • Norges nest største eksport til Finland er fisk og annen sjømat. Så langt virker denne sektoren uberørt av koronakrisen, siden finnene fortsetter å spise norsk laks hjemme. Matsektoren vil sannsynligvis ikke bli vesentlig berørt, så lenge grensene fortsetter å være åpne for varer (og det foreligger ifølge finske myndigheter ingen planer om grensestengninger).
   
  • Varehandelen har det svært vanskelig i Finland for øyeblikket på grunn av det hurtige fallet i etterspørsel. Sektoren har mange norske aktører, både i form av utsalgssteder, leverandører og andre aktører. På kort sikt er fremtiden dyster i en situasjon der forretninger enten stenger eller har lav omsetning. Det har vært en viss økning i netthandelen, men denne er ikke på langt nær stor nok til å veie opp for fallet i etterspørsel, og mange bedrifter strever.
   
  • Hotell- og restaurantsektoren opplever virkelig vanskelige tider. Norske selskaper har i den senere tid investert i denne sektoren. Ifølge MaRa, bransjeorganisasjonen for den finske reiselivs- og restaurantbransjen, har inntektene i hotell- og restaurantnæringen falt med mer enn 70 prosent på grunn av koronaviruset.
   
  • Industrisektoren i Finland, som importerer jern og stål fra Norge, rammes av nedgangen i internasjonal etterspørsel. I midten av april fortalte en norsk eksportør til IN at ordreinngangen deres er redusert med 50 prosent sammenlignet med 2019. Dette vil få en negativ effekt på virksomheten om én eller to måneder. 
   
  I uke 16 kontaktet Innovasjon Norges Helsingfors-kontor fem norske bedrifter som er aktive i det finske markedet. Ingen av disse selskapene opplevde verken endret tilgang til innsatsfaktorer, redusert etterspørsel, finansielle utfordringer eller logistikkutfordringer.

  Norske datterselskaper i Finland, med kunder som betaler i norske kroner, påvirkes negativt av valutasvingningene. Noen av dem har imidlertid anledning til å bruke valutajusteringsfaktoren når de fakturerer. 

  Da de fem norske bedriftene ble kontaktet for andre gang, nevnte en av dem at etterspørselen hadde gått ned siden den foregående uken. Et utdanningsteknologiselskap har opplevd økt etterspørsel gjennom hele pandemien.