Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Frankrike – koronasituasjonen - juli

   Isaiah Bekkers, Unsplash.com
  Isaiah Bekkers, Unsplash.com

  Koronapandemien rammet Frankrike hardt, men samfunnet åpner nå gradvis. Offentlige hjelpepakker rettet mot grønn omstilling og digitalisering skal få økonomien tilbake på fote. Norske bedrifter innen fornybar energi, teknologi, helse og transport ser gode muligheter i markedet.

  Ved inngangen til juli hadde Frankrike 30 000 døde som følge av covid-19, det femte høyeste tallet i verden. Samtidig sier helsemyndighetene at epidemien nå er under kontroll, og smitteverntiltakene løsnes gradvis opp. En omfattende hjelpepakke på 110 milliarder euro bidrar til å sikre arbeidsplasser og likviditet til bedriftene. Samtidig har pakken en klar sosial og miljøprofil, og regjeringen insisterer på «stø kurs» mot det grønne skiftet.

  Fokus på grønt skifte

  I lokalvalgene 28. juni gjorde miljøpartiet et brakvalg, og grønne koalisjoner tok makten i viktige byer som Lyon, Strasbourg og Bordeaux.

  - I Frankrike er næringslivet hard rammet av korona-epidemien. Det forventes en nedgang i brutto nasjonalprodukt på 11 prosent i 2020 og rekordstor arbeidsledighet. Samtidig mener 58 prosent av franskmennene at gjenoppbygging av økonomien ikke må skje på bekostning av miljøet, forklarer eksportansvarlig ved Innovasjon Norges kontor i Paris, Eli Wærum Rognerud.

  Frankrikes lavkarbonstrategi og langtidsplan for energiomlegging ble vedtatt i parlamentet 23. april, midt under krisen. Regjeringen stiller samtidig klare miljøkrav til bedrifter som nå får krisehjelp. Air France må for eksempel kutte CO2-utslipp og lage en plan for å bli «verdens mest miljøvennlige flyselskap» i motytelse for 7 milliarder euro i kriselån og garantier fra staten. Dette innebærer blant annet et 50 prosent kutt i CO2-utslippene på innenlandstrafikk innen 2024 og en omlegging av rutetilbudet slik at fly ikke konkurrerer med tog på de kortere rutene.

  Skal produsere morgendagens biler

  Bilindustrien utgjør nær en femtedel av all industri i Frankrike, og aktiviteten i sektoren falt med 80 prosent under pandemien. Selv bilindustrien ser nå behovet for radikale, grønne endringer.

  Den franske arbeidsgiverorganisasjonen MEDEF oppfordret regjeringen til å lette på miljøkrav for industrien under pandemien, men kravet ble raskt tilbakevist både av bilindustrien og flere toneangivende bedrifter. Industri og myndigheter jobber nå sammen om tiltak som skal bidra til utskifting av den franske bilparken og produksjon av nullutslipps-biler også i Frankrike.

  - Frankrike holder fast på ambisjonen om å bli Europas fremste lavkarbon-økonomi, og har samlet 15 av EUs miljøministre for å videreføre arbeidet med unionens Green Deal. Dette gir viktige signaler til næringslivet og norske bedrifter som vil inn på markedet, sier Rognerud.

  Spennende muligheter for norske bedrifter

  Innovasjon Norges kontor i Paris har gått for full maskin gjennom hele pandemien, og tilbakemeldinger fra om lag et dusin norske bedrifter i Frankrike tyder på at de fleste viderefører sine planlagte prosjekter, om enn med noen forsinkelser. Innen fornybar energi og spesielt havvind, miljøvennlig transport, helseteknologi og energiteknologi øyner man muligheter for vekst i det franske markedet.

  Det franske markedet for miljøteknologi er dessuten langt mer modent enn for bare få år siden. Franske bilprodusenter står klare til å starte masseproduksjon av elbiler, og kostnadene ved fornybar energi (vind og sol) er kraftig redusert. Det planlegges store kommersielle utlysninger på havvind de neste årene, hvor norske selskaper oppfordres til å delta. En satsing på termoisolering av lite energieffektive bygg står også sentralt i Frankrikes lavkarbonstrategi og har potensiale for å skape nye arbeidsplasser og eksportmuligheter for norske bedrifter.

  Fremtiden er fornybar – og digital

  En av bedriftene som ser mot Frankrike er norske Becour, som hjelper selskaper å handle energi direkte fra fornybar-produsenter gjennom en heldigital webløsning. Midt under krisen satset Becour mot nettopp Frankrike.

  - Selskapet vårt har faktisk vokst de siste månedene, både i omsetning og i antall prosjekter. Frankrike er interessant fordi de har så klare miljøambisjoner og fordi kraftmarkedet her åpnes og moderniseres i raskt tempo. Da blir vår digitale løsning for kjøp og dokumentasjon av fornybar energi en viktig brikke i puslespillet, forklarer Hans Petter Kildal, CEO i Becour.

  Han tror bransjen vil vokse i kjølvannet av korona-krisen:

  - Vi ser en økende interesse blant selskap som vil drive fornybart, og som trenger å kunne dokumentere dette på en troverdig og enkel måte. Fremtiden er elektrisk, fornybar og digital. Selskaper som Becour, som scorer på alle disse punktene, har gode fremtidsutsikter, understreker Kildal.

  Se tidligere rapport fra juni 2020

  Se tidligere rapport fra mai 2020