• EN
 • Logg inn
 • India - koronasituasjonen - juli

   Ibrahim Rifath, Unsplash.com
  Ibrahim Rifath, Unsplash.com

  Lyspunkter i en fortsatt krevende situasjon.

  Mens India går inn i sin fjerde måned med korona-nedstenging, samler det seg faretruende skyer på den økonomiske horisonten. Koronakrisen har enda ikke nådd toppunktet i India.

  Noen restriksjoner på transport er opphevet, men vi antar at India ikke vil tillate normale internasjonale flyvninger før tidligst i august.

  Norske virksomheter i India har støtt på alvorlige problemer under krisen. Spesielt gjelder dette selskaper som produserer i landet. Hovedutfordringene har vært tilgang på arbeidskraft, ettersom arbeidere har vært forhindret fra å reise til og fra jobb. Både eksport av ferdige varer og import av nødvendige innsatsfaktorer har vært vanskelig.

  En betydelig del av markedsmulighetene for norske selskaper i India finnes i sektorer som maritim, olje og gass, fornybar energi, smart grid, IKT, sirkulærøkonomi og helse. Ikke overraskende er energisektoren, hvor etterspørselen har kollapset som følge av krisen, blant de hardest rammede for øyeblikket.

  Betyr dette at alt ser mørkt ut? Vi tror ikke det!

  Den indiske regjeringen oppfordrer skipsfartsnæringen til å benytte kysten og innlands vannveier til transport. Dette kan gi flerfoldige markedsmuligheter for norsk maritim næring.

  I havbruks- og fiskerisektoren ser ikke alt like blekt ut. Den indiske regjeringen tillot oppdrettsanlegg å være blant de første til å gjenoppta driften og støttet sektoren med en økonomisk hjelpepakke verdt INR 20 milliarder.

  Deler av IKT-sektoren har blitt rammet av en nedgang i antall nye prosjekter, mens andre har nytt godt av økt etterspørsel etter digitale løsninger.

  Helsesektoren peker seg ut som en betydelig markedsmulighet i kjølvannet av krisen.

  Muligheter innen læringsteknologi har også blitt flere som følge av økt behov for teknologiske løsninger hos utdanningsinstitusjonene.

  Det anslås at etterspørselen etter energi vil tredobles innen 2030, så selv med redusert vekst vil India sannsynligvis være det største markedet for fornybare energiløsninger og smart grid i årene som kommer.

  Ta gjerne kontakt med vårt kontor i New Delhi for mer informasjon om situasjonen og markedsmulighetene i India.

  Se rapport fra juni 2020

  Se rapport fra april 2020