• EN
 • Logg inn
 • India – koronasituasjonen

   Ibrahim Rifath, Unsplash.com
  Ibrahim Rifath, Unsplash.com

  De generelle tilbakemeldingene fra selskapene er at det ikke er store forskjeller i hvordan regjeringen behandler India-eide og utenlandsk-eide selskaper.

  De viktigste sektorene i India for norsk industri er IKT, prosessindustri, maritim sektor og energi. I tillegg ser vi et stort markedspotensial innen havbruk og fiskeri.

  I sammendraget vil vi beskrive hva som er generisk relatert til Covid-19 -situasjonen for de fleste sektorer som opererer i India. For ytterligere og sektor spesifikk informasjon, ta kontakt med India-kontoret.

  Sammendrag

  I mars innførte statsminister Modi et 21 dagers totalt portforbud over hele India. For næringslivet betydde dette at bare bedrifter og industri relatert til essensielle varer kunne fortsette å operere.
  Alle selskaper med ikke-essensiell produksjon la ned produksjonen fullstendig. Noen selskaper med essensiell produksjon er i Lock Down og produksjonsstopp, inntil klarhet er gitt om unntakene. Flere og flere virksomheter har fått definert sin produksjon som essensiell etter som tiden har gått.
  Regjeringen tillot onsdag 15. april næringer som opererer på landsbygda å begynne å fungere fra 20. april sammen med strenge sosiale distanseringsnormer på plass. Innenriksdepartementet uttalte i et rundskriv at industri, enheter med tilgangskontroll i SEZ-er (spesielle økonomiske soner), eksportorienterte enheter, industrielle eiendommer og townships skal fungere fra og med 20. april.
  Dette kom et døgn etter at statsminister Narendra utvidet det landsomfattende lockdownen til 3. mai, mens han la til at det kan tenkes å slappe av i noen områder som ikke er hotspot.


  Innsatssfaktorer

  Alle selskaper med salgs- og kontorbaserte aktiviteter jobber hjemmefra og ser for tiden redusert aktivitet.
  Det er mangel på arbeidskraft for produsenter som fortsatt opererer.
  Bedrifter som fortsatt har lov til å operere sliter med infrastruktur og arbeidskraft.
   
  Redusert etterspørsel

  Lock Down har redusert etterspørselen i utgangspunktet på alle områder av økonomien.
  Selv der det fortsatt er etterspørsel nasjonalt og internasjonalt, gjør Lock Down det vanskelig om ikke umulig å gjøre forretninger.
   
  Økonomiske utfordringer

  Kontantstrøm er en største utfordring på tvers av alle selskaper og sektorer. Bedrifter vurderer tiltak for å holde kontantstrømmen positiv.
   
  Transport / logistikk

  Bedrifter med essensiell produksjon sliter med forsyningskjeden (materiale osv.). Dette har blitt stadig mer alvorlig siden Lock Down i uke 14. Både mennesker og varer blir "innelåst", noe som gjør det nær umulig å sende varer. Folk kommer ikke på jobb, og lastebiler, tog, busser og skip kjører ikke eller kjører ikke regelmessig.
  Toll og transport er en utfordring for mange selskaper å få varer de trenger for produksjon importert og å få ferdige varer eksportert. 

  Valutasvingninger

  Valutasvingningene er en ekstra destabiliserende faktor, men effekten på virksomheten varierer fra virksomhet til virksomhet avhengig av i hvilken valuta de kjøper og selger i. Noen tjener og noen taper på valuttasvigningene.
   
  Konkurransehemmende regjeringsinitiativer i India

  De generelle tilbakemeldingene fra selskapene er at det ikke er store forskjeller i hvordan regjeringen behandler India-eide og utenlandsk-eide selskaper. Myndighetene lar styremøter gjennomføres på videokonferanse, og det nåværende regnskapsåret forlenget frem til juni 2020. Lånemoratoriet blir utvidet, men med høye straffer.
   
  Støtte fra norske myndigheter eller Team Norway i India

  Politisk press for å kvantifisere og kommunisere nødhjelpspakker for virksomheten, f.eks. utsatt skatt / unntak. Hjelp med å få medarbeidere som «sitter fast» etter Lock Down hjem til sine respektive stater.