• EN
 • Logg inn
 • Indonesia - koronasituasjonen - juni

  Indonesia beveger seg mot gjenåpning i økonomien, men restriksjoner på reise og eksport er fortsatt utfordrende for næringslivet. Politiske bestemmelser om fiskeri, handel, miljø og infrastruktur skaper samtidig store markedsmuligheter for norske bedrifter.

  Indonesia er i ferd med å iverksette deres «new normal» strategi for forsiktig gjenåpning av samfunnet. Nedstengingen har halvert konsumveksten til 2,84 prosent fra en normal på om lag 5 prosent, og så mye som 25 prosent av Jakartas befolkning lever nå under sultegrensen. Det har naturlig nok vært noe lavere aktivitetsnivå i Indonesia i mai på grunn av korona-situasjonen, men Indonesia ville uansett hatt et lavere aktivitetsnivå grunnet Ramadan og de to påfølgende ukene med fellesferie.

  "New normal" planlegges å tre i kraft den andre uken i juni. Dette vil medføre at folk er tilbake på kontorene, og de fleste butikker vil ha normale åpningstider, noe som er gode nyheter for norske selskaper i detaljhandelen. I en dialog med norske selskaper i detaljhandelen kom det frem at de hadde et fall i salget på over 40 prosent i april, med en forventet forverring i mai.

  Det er fortsatt en del begrensninger i markedet. Indonesia er fortsatt stengt for innreise for utlendinger uten oppholdstillatelse og det er ikke gitt signaler om at dette oppheves i juni. Det er til nå ingen tegn på at det gis unntak for regelen. Det er også eksportforbud for varer som kan benyttes i helseindustrien. Her er det mulig for å søke om unntak gjennom en onlineløsning. Normalt er indonesere veldig opptatt av å møtes fysisk, og den første tiden med hjemmekontor var vanskelig, men de siste ukene ser man at indoneserne har blitt mer mottagelig for videokonferanser. Det er litt krevende å få det første møtet virtuelt, men her kan Innovasjon Norge bidra med sitt nettverk.

  Muligheter fremover

  Ikke overraskende er det mye fokus på det negative ved dagens situasjon, men det finnes definitivt også lyspunkter og muligheter for norske selskaper. Indonesia har innsett at de trenger å sikre mer av egen matproduksjon for neste krise. Som verdens største øy-nasjon ser de da naturlig nok til fiskeri og oppdrett. Indonesia har foreløpig dedikert 300 millioner dollar til innkjøp av fiskebåter og trålere, og Norge har blitt spurt om hjelp til å fremskaffe fartøyene, som vil være en blanding av nytt og gammelt. Det er allerede opprettet kontakt med verftsindustrien i Norge, og arbeidet ledes av en nordmann bosatt i Indonesia.

  Frihandelsavtale i rute

  Blant andre lyspunkter finner vi at frihandelsavtalen mellom Indonesia og EFTA (IE CEPA) fortsatt er i rute, og ifølge Indonesias handelsministerium skal den behandles i parlamentet i juni med implementering i august i inneværende år. Norge og Island har allerede ratifisert avtalen, og så fort Indonesia gjør det samme vil den kunne iverksettes. Det vil medføre at 80 prosent av norske varer kan eksporteres tollfritt til Indonesia når avtalen trer i kraft, og innen 12 år vil 99 prosent av varer være tollfrie. Når avtalen har trådt i kraft kan Innovasjon Norges eksportsenter bistå hver enkelt bedrift med nærmere detaljer. I løpet av de siste månedene har vi sett norske selskaper signere avtaler verdt flere hundre millioner kroner for prosjekter i Indonesia, og det er flere i emning innen bransjer som fornybar energi, oppdrett og finansteknologi.

  Miljøteknologi

  Indonesia lanserte et veikart for reduksjon av plast den 22. april. Dette skaper store muligheter for norsk industri innen resirkulering og returordninger. Innovasjon Norge og ambassaden har over tid arbeidet for å posisjonere Norge og norsk industri for denne muligheten – som nå begynner å bli mer håndfast. Spesielt innen avfallssortering, retursystemer og resirkulering av plast vil vi se store muligheter. Indonesia har utpekt flere byer som skal anskaffe forbrenningsanlegg de nærmeste årene, og her vil både store og små anlegg være aktuelle samt underleverandører til anleggene.

  Ny hovedstad

  Sist, men ikke minst planlegger Indonesia å flytte hovedstaden så fort som mulig. Utredningsarbeidet har vært ledet av en nordmann i McKinsey, og den endelige rapporten vil bli fremlagt for Indonesia i disse dager. Her vil det være enorme muligheter for norske selskaper innen ren energi, byplanlegging og infrastruktur. Dette er tiden for norske selskaper til å posisjonere seg og ta kontakt med markedet.

  Se tidligere rapport fra mai 2020