• EN
 • Logg inn
 • Italia – koronasituasjonen - juli

   Cristina Gottardi, Unsplash.com
  Cristina Gottardi, Unsplash.com

  Koronasituasjonen bedres og markedsmuligheter utpeker seg, blant annet innen fornybar, helse og reiseliv.

  Koronakrisen har ikke stanset veksten for fornybar energi i Italia. Det er også positivt at Statkraft har påbegynt en langsiktig investeringsplan i Italia. Landet nådde tidlig EUs 2020-mål for fornybar energi. Den italienske fornybar-sektoren blir sett på som en åpen mulighet. Prognosen for den nasjonale energiplanen er å få installert ytterligere kapasitet innen 2030.

  Covid-19-situasjonen har tvunget italienske bedrifter til å implementere «smart working» i stor skala, hvilket har resultert i en sterk etterspørselsøkning i hjemmekontormarkedet, blant annet for IT-utstyr og kontormøbler.

  Det italienske helsesystemet ble naturligvis hardt rammet av koronakrisen, men heldigvis uten at systemet kollapset. Myndighetene ser behovet for fornyelse og krisen har derved gitt store muligheter innen helse, spesielt for nye og innovative teknologier. Italia har en aldrende befolkning og krisen har ført til forsterket fokus på å finne smarte løsninger innen helse og helseteknologi. Vi opplever nå konkrete muligheter for norske selskaper.

  Italienerne er kjent for å sette stor pris på de gode tingene i livet – som for eksempel mat – og dette har skapt nye muligheter innen e-handel. I løpet av nedstengingen har antallet nye online-forbrukere tredoblet seg, og etterspørselen etter mat og dagligvarer på nettet er tidoblet.

  Sektorer som er sterkt påvirket

  Reiselivssektoren, som utgjør 13 prosent av brutto nasjonalprodukt, er sterkt påvirket av krisen, da strømmen av utenlandske turister har stoppet opp.

  Hotell, restaurant og catering-sektoren (HO-RE-CA) har også blitt sterkt berørt de siste månedene, og gjenåpningen vil forhåpentligvis bringe sektoren sakte tilbake. De økonomiske resultatene de kommende månedene vil vise den reelle effekten av krisen for denne sektoren.

  Norsk sjømateksport har blitt sterkt påvirket av stoppen innen HO-RE-CA-sektoren. Det forventes en gradvis forbedring nå som sektoren gjenåpnes.

  Bilindustrien i Italia har, som i resten av verden, opplevd en vanskelig tid da salget av nye biler har stoppet helt opp.

  Italia er åpen for business

  Koronasituasjonen i Italia bedres stadig, og noen lokale helseinstitusjoner ( i enkelte geografiske områder) snakker nå om epidemiens slutt, mens andre mener at situasjonen i Italia totalt sett er under kontroll. Prognosene for høstperioden er positive så langt, og noen internasjonale arrangementer planlegges som vanlig, for eksempel den internasjonale utstillingen om sirkulær økonomi Ecomondo.

  Det italienske næringslivet melder at de vil komme raskere ut av den negative effekten av nedstengningen hvis det ikke kommer en ny smittebølge til høsten enn om det gjør det. Det forventes at pakkene fra regjeringen og muligens fra EU vil resultere i raskere moderniseringsprosesser, som allerede var startet eller planlagt før krisen, og åpne opp for nye muligheter innen digitale løsninger for smarte samfunn, elektriske kjøretøy og fornybar energi.

  Muligheter i den italienske reiselivsbransjen

  At det åpnes for reiser mellom Norge og Europa fra 15. juli er svært gode nyheter for hele den norske reiselivsnæringen. Gjenåpningen betyr at mange norske reiselivsbedrifter nå kan forvente en høyere inntjening, og det er god interesse fra de italienske turoperatørene, noe de mange henvendelsene de siste dagene viser. Operatørene er klar for å komme med sine gjester til Norge så snart det er mulig. Sommeren er for mange turoperatører den viktigste sesongen, der inntjeningen i disse månedene skal demme opp for resten av året.

  Det meste av lokal økonomisk aktivitet er gjenopptatt, og flere norske bedrifter er nå aktive i markedet igjen. Da den italienske forretningskulturen og tilliten til bedrifter er basert på sosiale og personlige relasjoner er fysiske besøk til markedet viktig for å finne lokale partnere. Også i Italia er bruk av digitale verktøy nyttige i den forberedende fasen.

  Se rapport fra juni 2020

  Se rapport fra mai 2020