• EN
 • Logg inn
 • Japan – koronasituasjonen

   Steven Su, Unaplash.com
  Steven Su, Unaplash.com

  Vi har intervjuet elleve norske selskaper med tilstedeværelse i Japan om deres erfaringer med covid-19. Selskapene representerer forbruksvarer, IT, helse, energi og maritim sektor.

  Japan Video

  Japan Video

  Per Arve forteller om mulighetene Korona-krisen skaper for norsk næringsliv. 

  Japan har relativt sett klart seg bra så langt i krisen, men det kjempes hardt for å holde smittetallene nede. Fra midten av april er hele landet i lockdown, i første omgang frem til 6. mai. Det er sannsynlig at tiltakene vil forlenges. Næringslivet er naturlig nok sterkt preget av dette.

  Norske virksomheter bedre rustet

  Alle selskapene rapporterer om at deres virksomheter i Japan er påvirket av situasjonen. De er meget opptatt av de ansatte sin helse, og med få unntak jobber alle hjemmefra. Konsekvensene av ny arbeidsform varierer, men inntrykket er at de norske virksomhetene er vesentlig bedre skodd til å håndtere dette enn deres japanske kunder og samarbeidspartnere. Japan er på mange områder en teknologisk stormakt, men når det gjelder digitalisering av administrative funksjoner har vi generelt sett kommet lenger i Norge. Kulturforskjeller spiller også inn her. De relativt flate strukturene i nordiske selskaper lar seg lettere håndtere fra hjemmekontor enn de typisk mer hierarkiske organisasjonsmodellene som mange japanske selskaper har.

  Kan gi muligeter

  I møte med markedet rapporteres det imidlertid om krevende tider. Japansk forretningskultur er relasjonsdrevet, der fysiske møter og sosial omgang etter kontortid er viktig for å lykkes med for eksempel salgsarbeid. Slike aktiviteter er nå nesten helt stengt ned. Mange rapporterer om at dette hindrer nysalg og utviklingsarbeid. Det er også et problem at noen av kundene ikke har det mest grunnleggende IT-utstyret som kreves for å gjennomføre videokonferanser. På plussiden kan vi kanskje forvente at et ellers meget konkurransedyktig japansk næringsliv raskt vil bevege seg oppover den digitale læringskurven. Vi tror at spennende muligheter kan åpne seg på dette området for norske teknologileverandører.

  Store utfordringer

  Flere av selskapene rapporterer om betydelige utfordringer med å gjennomføre viktige deler av arbeidet. Landet er stengt ned, og virksomhetene er meget forsiktige med å la ansatte gjennomføre reiser. Dette gjelder ikke bare forretningsutvikling og salg, men også servicearbeid, geofysiske undersøkelser og lignende. En aktør innen mote driver deler av designarbeidet sitt i Tokyo, og fortalte at det er krevende for produktutviklerne å levere når de ikke kan møtes fysisk. Dette kan komme til å påvirke lanseringen av fremtidige kolleksjoner.

  Resultatene i 1. kvartal varierer en god del, men er stort sett under forventning. I et par av selskapene var salget dramatisk ned mot slutten av kvartalet. Det er imidlertid utviklingen fremover som bekymrer mest også i Japan. De vi pratet med er svært usikker på hvordan mange uker med internasjonal krise og nasjonal nedstengning vil påvirke etterspørselen fremover. Norsk maritim næring i møte med japansk bilindustri er ett av mange eksempler på dramatikken i dette.

  Opplever økt produktivitet

  Vi hørte også noen uventede historier. Ett av IT-selskapene rapporterte om 20% produktivitetsvekst på utviklingsavdelingen etter at utviklerne i Norge begynte å jobbe hjemmefra. Et industriselskap fortalte om en betydelig økning i antall henvendelser fra potensielle japanske kunder. De fleste ønsker informasjon om selskapets avanserte automatiseringsløsninger. En mulig forklaring kan være at ansatte som sitter hjemme har mer tid til å følge opp slike muligheter.

  Japan er et marked med betydelige muligheter for norsk næringsliv.