• EN
 • Logg inn
 • Kenya – koronasituasjonen

   Yonko Kilasi Juex, Unsplash.com
  Yonko Kilasi Juex, Unsplash.com

  Den nye situasjonen gir nye muligheter i enkelte sektorer.

  Innovasjon Norge ser en rekke norske selskaper med ideer og løsninger som kan bidra til å redusere spredningen av viruset, eller som kan bidra positivt for å redusere tilstøtende negative effekter.

  Øst-Afrika iverksatte tiltak for å stoppe spredning av Covid-19 på et tidlig tidspunkt, og har per første uke av mai få smittetilfeller. Tiltak for å begrense smitte har store negative konsekvenser for handel og forsendelse av varer, men har også ført til økt innovasjon i forretningsmodeller og at digitale løsninger i mange ulike næringer har fått et oppsving.

  Stengte skoler, portforbud om natten, reiserestriksjoner inn og ut av de største byene, reduksjon i antall passasjer er på offentlig transport og ingen eller begrensede internasjonale flyvninger. Slike tiltak har hatt store negative konsekvenser for befolkningen generelt, men klart verst rammet er lavere middelklasse og den fattige delen av befolkningen. Tiltakene har også hatt store negative konsekvenser for næringslivet, men samtidig ser vi en rekke norske selskaper med ideer og løsninger som kan bidra til å redusere spredningen av viruset, eller som kan bidra positivt for å redusere tilstøtende negative effekter.

  Ulike sektorer ulike effekter

  Noen sektorer er hardere rammet enn andre. Selskaper innen turistnæringen, eksport av jordbruksprodukter, og blomster spesielt, og andre hvor transport er en viktig faktor i forretningsmodellen opplever størst utfordringer. Flyfrakt er svært begrenset, som gjør at ferskvarer ikke kommer fra produsent til forbruker i tide. Jordbruk og turisme representerer også de næringene med flest arbeidsplasser, som igjen skaper stor usikkerhet og negative utsikter for økonomien i Øst-Afrika.

  Samtidig ser vi at matsikkerhet, som før pandemien var blant myndighetenes viktigste politiske områder, er øverst på agendaen. Det er ikke kun som resultat av tiltak for å begrense spredningen av COvid-19, men også på grunn av pågående utfordringer med locust (gresshoppesvermer som ødelegger avlingene) og utbredt småskalajordbruk med mangelfull utnyttelse av dyrket jord. Interesse og muligheter for selskaper med produkter og løsninger innen agri og agri-tech er derfor til stede.

  Fornybar energi er en av sektorene med størst norsk interesse i regionen, og tilbakemeldinger fra flere aktører i bransjen er mer optimistiske. Større prosjekter går som planlagt eller med mindre forsinkelser – både når det gjelder forhandlinger, finansiering og det operasjonelle. Innovasjon Norge samarbeider også med NORWEP for å spre oppdatert informasjon om Covid-19 situasjonen og hvordan industrien responderer.

  Den nye situasjonen gir også nye muligheter i enkelte sektorer. Deler av offentlig sektor har nå tatt i bruk digitale løsninger for både saksbehandling og interaksjon med publikum, og behov og interesse for innovative og skalerbare IKT-løsninger er tilsted ikke minst innen helsesektoren. Kenyanske myndigheter har blant annet nedsatt en aksjonsgruppe som vurderer tilgjengelige digitale løsninger i kampen mot Covid-19.

  Økonomiske redningspakker for å støtte næringsliv i vanskeligheter i de respektive land er begrenset. Skattelette og momslette er delvis innført, men andre ordninger og tiltak diskuteres fortsatt. Norske selskaper kan benytte ordninger fra Innovasjon Norge og andre deler av støtteapparatet, og en ekstra utlysning innen programmet «Visjon 2030», som gjelder løsninger for COVID-19 respons innen helse i utviklingsland, ble utlyst i april – se 

  I tillegg er Øst-Afrika-kontoret operativ og kan bistå med rådgivning og informasjon om situasjonen og markedet, markedsundersøkelser, partnersøk osv - innenfor rammene av smittespredningstiltak.