• EN
 • Logg inn
 • Kina – koronasituasjonen

   Zhang Kaivy, Unsplash.com
  Zhang Kaivy, Unsplash.com

  Norske bedrifter i Kina rapporterer i hovedsak at de er tilbake i normal drift ved utgangen av april. Hovedutfordringene nå ligger i reiserestriksjoner, kostnadskutt og noen forstyrrelser i leveranser fra Europa og USA.
   

  Rolf Petter Almklov fra Innovasjon Norge i Kina forteller om mulighetene for norsk næringsliv i lys av Korona-situasjonen.

  De store, og mer robuste, selskapene melder om at oppdrag og leveranser fortsatt løper, og at man på kort og mellomlang sikt har oppdrag. De gir uttrykk for større usikkerhet fra og med 2021. 
   
  Mange selskaper, både store, små og mellomstore bedrifter, sier de må redusere kostnader selv om virksomheten i Kina går bra. Når morselskapet hjemme må kutte kostnader, må alle deler av virksomhetene bidra. I Kina har mange norske bedrifter unngått å si opp folk for å imøtekomme krav om kostnadskutt. Kinesiske myndigheter har fritatt bedrifter for sosiale kostnader i en periode, noe som gir store besparelser for selskapene. Reduserte bompenger og lavere husleie er andre faktorer som har bidratt til reduserte utgifter. På den annen side merker bedriftene sterkere konkurranse og press på priser i et marked som allerede er svært prisbevisst. Dette vil bli utfordrende for mange når kampen om markedsandeler tar seg opp igjen. 
   
  Lavere oljepriser vil gi utslag for kinesiske selskaper blant annet i form av redusert lønnsomhet, lavere investeringer og mindre aktivitet. Dette kan i neste runde medføre lavere etterspørsel etter utstyr, vedlikehold og service fra norsk industri.  
   
  En positiv nyhet er at flere selskaper som opererer i salg direkte mot konsumenter, har hatt betydelig oppsving i salg på nett. Dette kan i neste runde føre til at selskaper legger om noe av forretningsstrategien til mer markedsføring og salg via netthandelsplattformer.  
   
  Noen forventer mer digital omlegging i arbeidslivet. Generelt sett holdt svært mange kinesiske arbeidstakere hjulene i gang under de mest restriktive tiltakene, og de tilpasset seg raskt. 
   
  Innen flere tjenesteytende virksomheter, er virkningene for de norske aktørene større. Oppdrag uteblir eller grunnlaget for etterspørselen forsvant ved at folk ikke kan drive med fritidsaktiviteter eller oppholde seg i grupper.   
   
  Det er fortsatt en utfordring for mange bedrifter å få i stand møter med nye kunder og kontaktpersoner. Reise- og møterestriksjonene gjør det vanskelig å jobbe med nye oppdrag. Digitale plattformer fungerer godt for etablerte kundeforhold, men med en sterk tradisjon for fysiske møter, er det fortsatt vanskelig å få nye oppdrag uten disse møtene. 
   
  Det har oppstått noen utfordringer knyttet til leveranser av innsatsvarer fra Europa/USA til Kina. Enkelte leveransene fra Norge er også sterkt forsinket eller har uteblitt. De som har varelagre i Kina, eller produserer varene helt eller delvis i landet, har klart seg godt. I tillegg er transportkostnadene på fly økt grunnet redusert kapasitet. Transport flyttes derfor over til skip og tog. Det er noen forsinkelser på fortolling og varehåndtering, men det utgjør ikke et stort problem. 
   
  Det finnes eksempler på at norske bedrifter begrenser tilstedeværelsen i Kina på grunn av den økonomiske situasjonen hjemme, eller fordi nøkkelpersoner ikke kommer tilbake til Kina grunnet reise- og visumsrestriksjoner. Det utfordrer driften for de som er avhengige av at enkeltpersoner er tilstede i Kina. 
   
  Den sterke svekkelsen av norske kroner ble ikke reist som problemstilling, men på spørsmål, ser man heller at dette gir muligheter for gevinst.   
   
  Økonomiske tiltak overfor næringslivet
  Kinesiske myndigheter har vært tilbakeholdne med omfattende økonomiske stimulansepakker for næringslivet. I stedet har man valgt en tilnærming gjennom reduksjoner i skatter og avgifter for å opprettholde sysselsetting, samt tiltak for å få banker til å låne ut penger til små- og mellomstore bedrifter. Det oppmuntres til økt forbruk og kjøp av restauranttjenester. Det forventes at det vil bli pakker på provinsnivå og at tiltakene vil variere, men vi har fortsatte ikke sett mye til disse tiltakene. For å stimulere til etableringer er det også noen lettelser i «papirmøllen» knyttet til å etablere utenlandske foretak. 
   
  Ingen av selskapene nevner at de har opplevd konkurransevridende tiltak, men uttrykker i stedet at de er fornøyde med lettelser i beskatning og reduksjoner i arbeidsgivers dekning  av sosiale ordninger for ansatte, og at det er likebehandling overfor alle bedrifter.
   
  Ønske om hjelp fra norske myndigheter/Team Norway  
  Flere bedrifter uttrykker ønske om bidrag fra norske myndigheters til å promotere Norge og norske bedrifter i Kina. Når konkurransen ute blir hardere og norske eksportbedrifter har utfordringer hjemme, er det viktig å ikke bli glemt. Tidsmessig ligger Kina litt foran resten av verden i bekjempelsen av COVID, og det gjelder å være synlig når verdens nest største økonomi triller i gang igjen for alvor.
   
  NB! Sjømatprodukter og reiseliv er ikke en del av denne rapporten da Sjømatrådet og reiselivet lager egne rapporter.