• EN
 • Logg inn
 • Singapore – koronasituasjonen - juni

   Hu Chen, Unsplash.com
  Hu Chen, Unsplash.com

  Singapore – temperaturmåling juni 2020.

  Økt behov for innovative løsninger i Singapores helsesektor.

  Singapores helsesektor har siden januar stått overfor betydelige utfordringer. Et høyt antall smittetilfeller samt strenge epidemiologiske tiltak har medført et høyt press på sektorens begrensede ressurser og et økt behov for innovative løsninger som kan styrke kapasiteten og effektiviteten ved sykehusene.

  Under den første bølgen av smitte hadde singaporske myndigheter relativt god kontroll på pandemien, og ble av mange løftet frem som gullstandarden for hvordan pandemien burde håndteres. Siden mars har det derimot vært en kraftig økning i antallet smittetilfeller som følge av utbrudd i migrantbefolkningen. Myndighetene har derfor sett seg nødt til å stenge ned store deler av samfunnet for å få smitten under kontroll. I denne perioden har den singaporske helsesektoren blitt satt under et betydelig press.

  Innovasjon Norge har jobbet tett med helseforetakene i Singapore de siste to årene. Dette har innebåret en kartlegging av de største utfordringene som sykehusene står overfor, og en tilsvarende mobilisering av relevante norske leverandører sammen med Norway Healthtech og Norway Smartcare Cluster. I forbindelse med covid-19-pandemien har vi gjort en tilsvarende behovskartlegging sammen med sykehusene.

  Bruk av innovativ teknologi

  Flere sykehus har benyttet anledningen til å øke omstillingstakten i helsesektoren ved å ta i bruk innovativ teknologi innen automasjon. Roboter gir leger muligheten til å kommunisere med og stille diagnose av pasienter som er i isolasjon. Teknologien gjør det også mulig å levere mat og medisin til pasientene, noe som reduserer behovet for personlig verneutstyr for helsepersonell.

  Noen spesialiserte sykehus og klinikker har tatt i bruk medisinsk apptjenester på nettet slik at pasienter kan søke råd for vanlige pediatriske forhold, for eksempel feber, hoste, diaré, oppkast og vanlige skader. Dette reduserer byrden på helsepersonell, som dermed kan konsentrere seg om å behandle kritisk syke pasienter. Tilsvarende har det blitt startet en telekonsultasjonstjeneste for vanlige pasienter på grunn av nedgangen i antall frivillige som følge av helsemyndighetenes smittetiltak for helsepersonell.

  For helsepersonell har det også vært behov for kunnskapsbaserte og kontinuerlig oppdaterte behandlingsprosedyrer for covid-19 pasienter, så vel som for andre diagnoser.

  Finansieringsstøtte fra regjeringen

  Regjeringen har innført en støttepakke på totalt SGD 60 milliarder (NOK 400 milliarder) for å hjelpe ansatte, arbeidsgivere og bedriftseiere i løpet av pandemien. Det er gjort forbedringer i noen av de eksisterende støtteordningene, som Enterprise Development Grant, Productivity Solutions Grant og SMEs Go Digital-initiativet, der regjeringen vil støtte opptil 80 prosent av prosjektene som er foretatt av selskaper i 2020. Flere støtteordninger er også tilgjengelige for norske selskaper med en lokal tilstedeværelse.

  Covid-19-pandemien vil sannsynligvis revolusjonere helsevesenet, og Singapore, som har et robust helsevesen på plass og omfavner bruk av teknologi, vil kunne komme gjennom og komme sterkere enn før.

  Innovasjon Norge organiserer et virtuelt markedsbesøk for norske healthtech selskaper i september 2020. Dette er ikke begrenset til covid-19-relatert teknologi. For mer informasjon om hvilke løsninger helsesektoren i Singapore etterlyser samt hvordan du kan delta ta kontakt med: pakas@innovasjonnorge.no

  Se tidligere rapport fra mai 2020