• EN
 • Logg inn
 • Spania – koronasituasjonen - juli

   Igor Ferreira, Unspalsh.com
  Igor Ferreira, Unspalsh.com

  Fra nesten 100 dager med unntakstilstand til «ny normaltilstand» i Spania.

  Spania er et av landene i Europa som er hardest rammet av koronakrisen. IMF forventer at Spanias brutto nasjonalprodukt vil falle med 12,8 prosent i 2020. Den spanske sentralbanken er enda mer pessimistisk og anslår fall på mellom 9 og 15 prosent, avhengig av hvordan smittesituasjonen utvikler seg. Arbeidsledigheten forventes å øke til 20 prosent i 2020.

  Men også i Spania er det tegn til bedring. Landet er i ferd med å gjenåpnes etter å ha vært mer eller mindre nedstengt siden midten av mars. Fra 21. juni ble det igjen mulig å bevege seg mellom provinsene og landet åpnet for de aller fleste besøkende fra EU/Schengen. Krav om karantene ved innreise er opphevet, og helsemyndighetene anser at smittesituasjonen er under kontroll.

  Innovasjon Norge ser flere muligheter for norsk næringsliv fremover

  Norsk sjømateksport har klart seg veldig bra gjennom krisen. Selv med et nedstengt marked for hotell, restaurant og catering (HORECA) har salget av eksempelvis norsk skrei i Spania målt i volum aldri vært høyere enn i april måned, og den positive trenden for norsk sjømateksport til Spania har fortsatt i mai og juni. Innovasjon Norge jobber aktivt med sjømatbedrifter som ønsker å finne partnere eller distributører i det spanske markedet. Sammen med våre kolleger i Tyskland, Frankrike og Italia kartlegger vi også nye muligheter innen e-commerce som salgskanal for norsk mat. Resultatet av karleggingen vil være klart for norske bedrifter over sommeren.

  Når grensene etter hvert åpnes vet vi at Norge oppfattes som et svært attraktivt og trygt reisemål for spanske turister. Studier viser at fokus på et bærekraftig reiseliv og naturopplevelser – en viktig del av det Norge tilbyr – er blitt enda mer relevant etter koronasituasjonen. Relevant har også opplevelsen av trygghet og sikkerhet blitt, og inntrykket internasjonalt av hvordan Norge til nå har håndtert koronasituasjonen har styrket vårt omdømme i utlandet.

  Av øvrige sektorer jobber Spaniakontoret for tiden særlig med muligheter knyttet til fornybar energi, ladeinfrastruktur, maritim næring og helseteknologi. Kontoret følger informasjon om tiltakspakkene fra EU og spanske myndigheter tett, da disse kan gi muligheter for norsk næringsliv. Dersom tiltakspakken som nå er annonsert av EU går igjennom, vil Spania ha tilgang til 140 milliarder euro i tilskudd og lån under gjenoppbyggingsprogrammet som skisseres. Det vil gjøre Spania til nest største  mottaker i Europa, etter Italia.

  Samtidig skal EUs nye Horizon Europe-program fordele over 100 milliarder euro til forskning,  innovasjons- og skaleringsprosjekter i Europa i perioden 2021-27. Norge er partnerland i Horizonsamarbeidet, og erfaringer fra nåværende programperiode viser at over 80 prosent av samarbeidsprosjekter som norske aktører har fått støtte til også har spansk deltakelse. Derfor vil Innovasjon Norge, i samarbeid med vår spanske søsterorganisasjon CDTI og øvrig relevant nettverk, se på felles muligheter for prosjektsamarbeid utover høsten. Norske bedrifter vil ha anledning til å lære mer om disse mulighetene ved å delta på ulike webinarer som planlegges utover høsten, og selvsagt også ved å ta direkte kontakt med oss.

  Innovasjon Norges kontor i Spania i full drift

  Innovasjon Norge i Spania har et erfarent team som bistår norske bedrifter med å kartlegge markedsmuligheter, identifisere partnere og distributører samt tilrettelegge for kontakt med myndigheter og lokalt nettverk når dette er nødvendig. Vi tilbyr også bistand og råd knyttet til selskapsetablering. Vi jobber tett med våre Team Norway kolleger fra ambassaden, Sjømatrådet og Spansk-Norsk Handelskammer. 

  Kontoret har vært fullt operativt via digitale kanaler gjennom hele koronasituasjonen, og i løpet av juli vil vi også ha en gradvis retur til våre kontorlokaler i Madrid.  

  Ta kontakt med oss for å snakke nærmere om hvordan vi kan bistå din bedrift i det spanske markedet.

  Se tidligere rapport fra mai 2020