• EN
 • Logg inn
 • Spania – koronasituasjonen

   Igor Ferreira, Unspalsh.com
  Igor Ferreira, Unspalsh.com

  Spania er et av landene som er hardest rammet av koronakrisen, men også her er det nå tegn til bedring. Eksempler på markedsmuligheter er innen helseteknologi, ladeinfrastruktur til landbasert eltransport og smarte havner.

  Presset på akuttmottakene og sykehusene går ned. I Madrid er nå deler av det midlertidige sykehuset som ble opprettet på messeområdet IFEMA stengt. Unntakstilstanden er foreløpig forlenget til 10. mai. Samtidig har statsministeren erklært at det vil skje en gradvis endring av innretningen på unntakstilstanden og en lettelse på restriksjonene. Fra 27. april fikk barn under 12 år i følge med voksne lov til å gå ut av sine hjem i kortere perioder.

  Spansk økonomi er tilsvarende hardt rammet av krisen. IMF forventer at Spanias BNP vil falle med 8 prosent og at arbeidsledigheten vil øke til 20,8 prosent i 2020. Det innebærer at spansk økonomi vil gå like mye tilbake i løpet av ett år som det gjorde i løpet av fem år under finanskrisen 2009-2013. Forventningsindikatorene for spansk næringsliv (fra INE, Spanias nasjonale statistikkbyrå) synker med 27 prosent og viser at 75 prosent av bedriftene forventer negativ utvikling i andre trimester 2020, hvilket er det mest pessimistiske siden 2013.

  Det blir anslått at fire millioner sysselsatte er blitt permittert og at totalt 6,3 millioner personer vil motta ytelser på grunn av bortfall av inntekt. Covid-19 vil påvirke spansk økonomi og kjøpekraft negativt. Andel husholdninger som er bekymret for fremtiden har økt fra 25 prosent til 84 prosent (TNS Kantar).

  Den spanske turistindustrien anslår at tapene som følge av av stenging av turistsektoren ut 2020 vil beløpe seg til 124 milliarder euro. Sektoren ber regjeringen utarbeide en redningspakke for å forhindre varig skade i turistindustrien.

  Regjeringen har foreslått flere tiltak for å avhjelpe de økonomiske konsekvensene av krisen. Blant annet er det enighet om innføring av   avgrenset borgerlønn (renta mínima vital) til 1 million husstander fra mai. Det gjenstår å konkretisere innretningen og hvor stort beløp som skal utbetales til de stønadsberettigede, men dette er forventet å sikre en viss kjøpekraft.

  Muligheter for norsk næringsliv fremover

  Norsk sjømateksport, særlig laks, torsk (og skrei) har klart seg bra gjennom krisen. Sjømatrådet har jevnlig markedsoppdateringer via webinarer som kan følges fra deres nettsider, og Innovasjon Norge jobber med flere sjømatbedrifter som ønsker å finne partnere  eller distributører i markedet. Vi kartlegger også, sammen med våre kolleger i Tyskland, Frankrike og Italia, muligheter innen e-commerce - som salgskanal for norsk mat.

  I tillegg til våre løpende prosjekter, jobber våre kontorer i Europa for tiden innen flere sektorer med å kartlegge nye muligheter for norsk næringsliv. Eksempler på områder våre rådgivere i Spania ser på er markedsmuligheter innen helseteknologi, ladeinfrastruktur til landbasert eltransport og smarte havner. Vi vil også følge tiltakspakkene fra EU og spanske myndigheter tett, da disse kan gi muligheter til norske næringsliv.

  I disse dager er EU også i ferd med å konkretisere fokusområder i det nye Horizon Europe programmet, et forsknings- og innovasjonsprogram som skal fordele over 100 milliarder euro til prosjekter fra 2021–27. Norge er partnerland i Horizonsamarbeidet, og erfaringer fra Horizon 2020 programmet viser at over 80% av samarbeidsprosjekter som norske aktører har fått støtte til, også har spansk deltakelse. Innovasjon Norge vil derfor i samarbeid med vår spanske søsterorganisasjon CDTI utover høsten se på felles muligheter for prosjektsamarbeid.

  Nøl ikke med å ta kontakt med en av våre markedsrådgivere dersom din bedrift trenger bistand eller ønsker mer informasjon om muligheter i det spanske markedet.