• EN
 • Logg inn
 • Sverige – koronasituasjonen - juni

   Joakim Aglo, Unsplash.com
  Joakim Aglo, Unsplash.com

  Covid-19 pandemien fortsetter å sette sitt preg i det svenske samfunnet og på næringslivet i landet. De siste rapportene fra Folkhälsomyndigheten er positive og viser på en kraftig nedgang i antallet dødsfall og i antallet personer som er innlagt til intensivbehandling for Covid-19. 

  Hør her om hvordan korona-krisen påvirker svensk økonomi og muligheter dette skaper for norsk næringsliv. Filmet 24.05.2020


  Vi ser at svensk næringsliv befinner seg i en alvorlig situasjon som følge av pandemien. Det samme gjelder for svenske kommuner som kan stå ovenfor store utfordringer når de nå ser en kraftig nedgang i skatteinntekter. Et bortfall av skatteinntekter i kommunene vil kunne påvirke servicetilbudet til innbyggerne dersom den svenske staten ikke går inn og kompenserer for inntektsbortfallet. Prognoser viser at skatteinntektene for kommunene er estimert å falle med 11 milliarder svenske kroner i 2020.

  Mangel på etterspørsel

  Som vi har skrevet tidligere, så påvirker situasjonen selskaper på tvers av sektorer og bransjer i Sverige. Den største utfordringen for næringslivet er mangel på etterspørsel. Et tydelig eksempel på dette er Scania, som 1. juni informerte om at konsernet vil redusere antallet ansatte med 5000 personer, det tilsvarer hver tiende ansatt. Tusen av stillingene som skal kuttes er lokalisert i Södertälje syd for Stockholm. Nedskjæringene vil ramme alle deler av virksomheten, også den viktige FoU-delen, og det kommer som en direkte effekt av lavere etterspørsel og lavere forventinger i året som kommer.

  Rekonstruksjoner

  Vi ser en kraftig økning i antallet rekonstruksjoner i bedrifter. Slike rekonstruksjoner økte med hele 50 prosent i mai måned. Den første intensive konkursbølgen som vi så i april ser nå ut til å ha stabilisert seg noe, med unntak av hotell- og restaurantbransjen som fortsatt sliter og der mange har mistet store deler av sin omsetning. Mye tyder på at Sverige eventuelt vil kunne få se en andre bølge av konkurser til høsten, dette rapporterte blant annet kreditopplysningsbolaget UC i mai.

  Konjunkturbarometeret, som sier noe om forventinger til konjunkturene i både næringslivet og husholdningene, hadde i april 2020 det største fallet noensinne, men har i løpet av mai måned økt noe. Det ser ut til at ha å gjøre med mindre pessimistiske forventinger om fremtiden.

  Muligheter

  Til tross for utfordringer i det svenske samfunnet, så er det noen områder der vi fortsatt ser god aktivitet og muligheter for norske selskap. Særlig ser vi dette innen:

  • Helse og velferd, og da særlig for bedrifter som kan tilby digitale løsninger for distanseoppfølging og monitorering av pasienter og eldre.
  • EdTech-området, og da for selskap som leverer digitale samarbeidsverktøy innenfor EdTech.
  • Byggsektoren, der det fremdeles er relativt høyt aktivitetsnivå, selv om vi ser en usikkerhet og avmatting i antall nye prosjekter som settes i gang. Dette er ventet å få negative konsekvenser for bransjen, men vi ser fremdeles muligheter, særlig innen bygg i tre. I slutten av mai kom beskjeden at Folkhem, som er deleid av Veidekke, skal ha byggestart for et større boligprosjekt i tre, Cederhusen, i sentrale Stockholm i løpet av sommeren 2020.
  • Agritech er et område med stor omstillingshastighet der vi ser tydelige muligheter for samarbeid mellom aktører på begge sider grensen.
  • Batteriverdikjeden og utvikling av batteriteknologi. Her ser vi et taktskifte og gode muligheter for samarbeid og forretningsmuligheter for norske aktører.

  Vi ser også store muligheter for norsk-svensk samarbeid, i og med at det pågår en stor svensk mobilisering for nye samarbeid og prosjekter for å svare på nye samfunnsbehov som følge av Covid-19. Her vil det i forlengelsen også kunne bli.

  Se tidligere rapport fra mai 2020