• EN
 • Logg inn
 • Sverige – koronasituasjonen

   Joakim Aglo, Unsplash.com
  Joakim Aglo, Unsplash.com

  Det pågående utbruddet av covid-19 har betydelige konsekvenser for det svenske samfunnet. Situasjonen i Sverige påvirker også norske selskaper med aktivitet i Sverige. Noen sektorer setter utviklingsprosjekter på vent, mens andre opplever økt etterspørsel.

  Sverige har flere store, globale selskap som til sammen står for 50 prosent av Sveriges bruttonasjonalprodukt. Flere aktører ser en redusert etterspørsel etter produkter og tjenester, samt forsinkelser eller kanselleringer hos underleverandører. Dette har ført til at flere har sett seg nødt til å stenge produksjon for å tilpasse seg situasjonen. Antall konkurser i perioden 1. mars – 12. april ligger 49 prosent høyere enn samme periode i fjor.

  Sveriges regjering har hittil presentert seks krisepakker, både for å begrense smitte i samfunnet, men også for å begrense de økonomiske konsekvensene i samfunnet og næringslivet. Tiltakene har en samlet verdi på 100 milliarder svenske kroner, noe som tilsvarer to prosent av bruttonasjonalprodukt.

  Pandemien kaster skygge over den økonomiske utviklingen i Sverige. Det er ventet at landets BNP vil falle med fire prosent i 2020. Estimatet for 2021 er en vekst på 3,5 prosent.

  Effekter av koronakrisen i ulike bransjer der norske selskaper i stor grad er representert i Sverige

  Koronaviruset påvirker selskaper på tvers av sektorer i Sverige og man ser et dramatisk fall i salg. Den svenske interesseorganiasjonen for næringslivet, Svenskt Näringsliv, anser situasjonen å være akutt og alvorlig. Dette gjelder særlig små og mellomstore bedrifter som ikke kommer inn under de offentlige krisepakkene i samme utstrekning som større selskaper.

  Situasjonen i Sverige påvirker også norske selskaper med aktivitet i Sverige. Innen byggsektoren er aktivitetsnivået fremdeles høyt, men markedet er nå forsiktige med å starte nye prosjekter. 11 prosent av BNP kommer fra byggsektoren. Med utsettelse av nye prosjekter vil dette få ringvirkninger for andre i verdikjeden, entreprenører og underleverandører.

  Innenfor IT-sektoren ser vi utviklingsprosjekter nå blir satt på vent, mens selskap som jobber med IT-support og digitale samarbeidsverktøy og EdTech opplever økt etterspørsel. Krisen rammer start-up sektoren hardt, men her ser vi mobilisering for nye samarbeid og prosjekt for å svare på nye behov i kjølvannet av covid-19. Dette ser vi i initiativ som #vitecherupp og #hackforsweden. Det er stor etterspørsel etter kompetanse innen analyse, AI og IT-sikkerhet. Det er flere store, norske selskap representert i svensk IT-sektor.

  Svensk helsesektor er hardt rammet av Covid-19 og store ressurser jobber nå for fullt med å sikre at landet har tilstrekkelig med ressurser innenfor intensivbehandling. Vi ser imidlertid en mulighet for at det fremover vil bli økt etterspørsel etter løsninger som kan bidra til at mennesker med kroniske lidelser som for eksempel Kols og diabetes, samt eldre, ved hjelp av digitale løsninger kan monitoreres og følges opp utenfor sykehus. Vi anser at markedet fremover vil etterspørre produkter og tjenester som raskt kan introduseres uten omfattende implementeringsprosesser.

  Svensk industri er inne i en utfordrende periode. Store selskap som Volvo og Scania har hatt to krevende måneder med stenging av produksjon etter utbruddet av covid-19. Fra 20. april er produksjonen gradvis i gang igjen, og dette er positive signaler også for svenske og norske underleverandører. Gjenåpning av produksjonslinjene er imidlertid bare mulig dersom man ser at tilgangen på materiale for produksjon er tilstrekkelig.