• EN
 • Logg inn
 • Vietnam – koronasituasjonen

   Ammie Ngo Vcu, Unsplash.com
  Ammie Ngo Vcu, Unsplash.com

  Vietnam har fått mye internasjonal oppmerksomhet og ros for sine oppsiktsvekkende gode tall for covid-19. På tross av mange utfordringer og negative tall, vil Vietnam by på store muligheter for norsk næringsliv i tiden som kommer. 

  Kun 270 personer har hatt viruset og 225 av dem er erklært friske. Ingen har foreløpig dødd av sykdommen. Dette er helt unike og positive tall i både regional og global sammenheng. Nærheten og utstrakt samkvem med Kina og Sør-Korea gjør de lave tallene enda mer imponerende.

  Vietnam satte inn omfattende tiltak allerede i sluttten av januar og strammet fortløpende til fram til en full lock-down i perioden 1.–22. april. De strenge reglene for sosial distansering ble lettet noe på den 22. april, selv om det fortsatt er stengte skoler, ingen internasjonale flyruter samt en rekke andre innstramminger. Myndighetene følger opp reglene svært strengt, men har også stor støtte i befolkningen for de mange tiltakene.

  Tilbakemeldinger fra norske virksomheter

  Det er begrenset med norske virksomheter i Vietnam og Innovasjon Norge i Hanoi har en aktiv dialog med de aller fleste av en viss størrelse og betydning. Deres tilbakemeldinger er føreløbig relativt sammenfallende og her er noen av de viktigste punktene:

  • 1. kvartal endte på 80–100 prosent av budsjett. På kort sikt går det bra, men det kan bli endringer i løpet av uker eller måneder og en klar nedgang i 2. kvartal kan være forventet.
  • En liten nedgang eller ingen endring for de fleste firmaene i etterspørsel. Noen merker nedgang på retail. Det ble tøffere for de fleste etter 1. april og i 2. kvartal forventes en betydelig forverring.
  • Ingen rapporterer foreløbig om store økonomiske utfordringer, men man frykter at dette vil komme etter hvert.
  • Transport og logistikk fungerer fortsatt greit, men de strenge begrensningene kan hemme business hvis de opprettholdes for lenge. Utfordrende situasjon rundt Hanoi og Haifong med intern karantene hvis man forlater eller ankommer regionen.
  • Ingen påvirkning fra svingninger i valuta foreløbig. Amerikanske dollar benyttes oftest.
  • Myndighetene har ikke introdusert konkurransevridende tiltak til nå.

  Undersøkelse blant bedrifter

  Handelskamrene Eurocham og Nordcham har gjennomført en større undersøkelse fra europeiske bedrifter i Vietnam. Dette er hovedpunktene fra denne:

  • 93 prosent av næringslivsledere rapporter negative følger på grunn av covid-19 pandemien.
  • 55 prosent vurderer forretningsklimaet til å være "ikke bra" eller "veldig dårlig" (i 2019 var det 9 prosent). Q1 2020 var ok, men Q2 kommer til å bli dårligere.
  • Tertiærnæringen er mest utsatt på kort sikt, men primær- og sekundærnæringene er mer pessimistiske på lang sikt.
  • Mindre bedrifter er mer skadelidende på kort sikt, mens de større bedriftene kan være mer utsatt over tid. Kun 10 prosent av topplederne er fortsatt positive til den makroøkonomiske utviklingen i Vietnam. Veksten var på nærmere 7 prosent i 2019. Dette tallet vil synke betydelig for 2020.
  • 75 prosent av bedriftene i undersøkelsen opererer fortsatt på mer en 50 prosent av kapasiteten.
  • Størst negativ effekt forventes på topplinjen, tett fulgt av forstyrrelser i verdikjeden.
  • 1 av 4 ledere forventer inntektstap på 50 prosent eller mer utover i 2020.
  • Arbeidsledighten kan øke til 25 prosent allerede i 2. kvartal på grunn av covid-19
  • Covid-19 vil ha negative effekt på økonomien i minst seks måneder fremover.
  • Tiltakspakker som senket moms og skatt, reduksjon i sosiale utgifter, forsikrings premier og lignende blir tatt imot med stor interesse og forventning fra næringslivet.

  Muligheter fremover

  På tross av mange utfordringer og negative tall, vil også Vietnam by på store muligheter for norsk næringsliv i tiden som kommer. Det planlegges et større seminar innenfor offshore wind og renewable energy i Hanoi i okotober 2020. Det er også et godt pådrag innen andre bransjer og virksomhetsområder.

  Innovasjon Norge Hanoi har et spesielt fokus på

  • fornybar energi
  • akvakultur og restråstoff industrien
  • LNG

  Det er planlagt en podcast med fokus på Vietnam i regi av Innovasjon Norge i slutten av mai.