Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Midtøsten – koronasituasjonen - juli

   Martin Zangerl, Unsplash.com
  Martin Zangerl, Unsplash.com

  Midtøsten begynner så smått å åpnes opp igjen. Dette kan være et godt tidspunkt for norske selskap innen olje og gas, maritim sektor, matproduksjon og andre sektorer som bidrar til effektivisering.

  Som følge av COVID-19 pandemien har de fleste landene i Midtøsten blitt stengt ned med full lockdown, men det begynner så smått å åpnes opp igjen i enkelte land og man forventer at generell aktivitet er tilbake igjen i løpet av sommeren i FAE og Oman. I andre land som Saudi Arabia, Qatar og Kuwait ser man at dette kan ta lengre tid grunnet smittesituasjonen i disse landene.

  Innad i FAE er det også ulikheter og i Dubai begynner hverdagen å komme mer og mer tilbake og det er annonsert at turister kan komme tilbake til Emiratene i juli. Derimot er sitasjonen en litt annen i Abu-Dhabi. Grensen mellom Dubai og Abu-Dhabi har vært stengt i over 3 uker, og det er ikke ventet at Abu-Dhabi vil åpne for turisme i løpet av juli.

  Aktivitetene framover forventes å være lavere i flere sektorer enn før COVID-19 og det kan ta et par år å komme på samme nivåVi forventer også innreiserestriksjoner vil vedvare en god stund til mot de fleste land og det kan være vanskelig å få inn og ut arbeidskraft.   

  Oppdatering norske selskap

  For norske selskap med tilstedeværelse i regionen har man sett ulik effekt i ulike bransjer. Enkelte selskap har hatt vekst under krisen, de fleste selskapene har hatt svak nedgang, mens enkelte selskap har hatt sterk nedgang. Det som de fleste selskap er enig i er at fallet i aktivitet ikke har vært like stort som man har fryktet og flere ser lysere på høsten enn det de gjorde tidlig i prosessenEn annen klar tendens er at selskap med god lokal tilstedeværelse og tilgang på spesialister lokalt har klart seg bedre enn andre selskap som er avhengig av å hente spesialister fra utlandetDet er fortsatt utbredt bruk av hjemmekontor, men flere selskap har personer tilbake på jobb i juni, mens andre venter til over sommeren.  

  Enkelte selskap med god lokal tilstedeværelse har også mottatt økt oppdragsmengde fra selskap som baserer seg på tilreisende arbeidskraft og tror at de kommer styrket ut av krisen. 

  Påvirkning på ulike bransjer

  For næringslivet innen reiseliv, handel (bortsett fra matvarer) og annen serviceindustri har markedet i regionen falt helt bort, men nå som servicenæringen har åpnet opp igjen ser man økt aktivitet framover.  

  Innen olje og gass-sektoren har man sett reduksjon i produksjon som en naturlig effekt av fall i oljepris og enighet i OPEC+ om kutt i produksjon. Enkelte prosjekter har blitt satt på hold for en kortere periode, men man forventer ikke de store utsettelsene. Det er en forventing i regionen om at bransjen gradvis kommer tilbake og man ser at flere land i Midtøsten fortsatt har stor tro på sektoren, noe blant annet Saudi Arabia sine nye investeringer i Total, Eni og Equinor i mai viste. Midtøsten er i dag en region som har lave utvinningskostnader og man forventer derfor at regionen vil være ledende i flere tiår framover selv om den globale etterspørselen etter olje og gass totalt sett skulle falleDet er forventet en sterkere etterspørsel etter digitale og mer bærekraftige løsninger framover og det virker som at krisen bare har fremskyndet denne prosessen. 

  Maritim sektor har vært «åpen» gjennom lockdown og man har fortsatt hatt mulighet til å gjennomføre servicer, drive vedlikehold og salg. Det har dog vært noe lavere etterspørsel og man forventer at dette kan vedvare en stund grunnet forventet lavere økonomisk aktivitet i verden.   

  For sjømatnæringen har man generelt sett en etterspørsels vekst i regionen og man forventer at dette vil vedvare. Dette kan gi positiv effekt for norsk sjømateksport framover, men også for teknologi innen akvakultur og agrikulturDe fleste land importerer mesteparten av maten sin i dag og har i en lengre periode hatt et uttalt mål om å produsere mer mat lokalt. COVID situasjonen har forsterket dette målet og det vil være gode muligheter for norsk teknologi både i akvakultur og agrikultur framover.  

  Muligheter framover

  Midtøsten-regionen har lenge hatt et uttalt mål om å øke bruken av teknologiske løsninger, digitalisere driften og se på bærekraftige løsninger; men utviklingen har gått sakte.  

  Nå ser man et skifte og ønsket om mer effektive og bedre løsninger som krever mindre arbeidskraft er forventet å øke. Derfor er det nå et godt tidspunkt for norske selskap innen olje og gass, maritim sektor, matproduksjon og andre sektorer som bidrar til effektivisering å se på Midtøsten som et interessant marked. Det er et område som har betalingsvillighet for gode produkter og løsninger som har bevist effekt og med systematisk jobbing så har man god mulighet for å lykkes. 

  Dersom dere ønsker å vite mer om situasjonen, eller mulighetene i Midtøsten er det bare å ta kontakt med Innovasjon Norge sitt kontor i Dubai.  

  Se rapport fra juni

  Se rapport fra mai