• EN
 • Logg inn
 • Polen – koronasituasjonen - juli

   Andrea Anastasaksis, Unsplash.com
  Andrea Anastasaksis, Unsplash.com

  Markedsmuligheter innen energi- og miljøteknologi, digitalisering og infrastruktur.

  Et utvalg norske bedrifter som produserer i Polen rapporterer at de fortsatt er i drift, men har gjort noen tilpasninger. Transport- og logikkstikksystemet fungerer. Tilgangen til råvarer er god, med unntak av leveranser fra Asia som har vært utsatt for forsinkelser.

  Som følge av nedstenginger i næringslivet var det forventet at mange virksomheter i Polen ville møte på store økonomiske utfordringer. Likviditeten har i hovedsak blitt stimulert ved at nesten hele produksjonen blir eksportert, enten til Norge eller andre land, og ved at selskaper bruker krisepakkene.

  Muligheter for norske selskap

  Under nåværende forhold framstår følgende sektorer som mest lovende for norsk eksport til Polen:

  • Sirkulærøkonomi – håndtering av avfall og biprodukter.
  • Energi – naturgass og fornybare energikilder som havvind, solcelleanlegg og hydrogen.

  Det polske olje- og gasselskapet PGNIG planlegger å investere 900 milliarder euro i utvikling av fornybare energikilder, med en planlagt kapasitet på 900 MW. Dette omfatter vindparker offshore .og på land, solenergi, alternativt drivstoff, biometan (biogass) og hydrogen. Installert kapasitet på solceller i Polen har økt med 176 prosent det siste året til nesten 2 gigawatt, og veksten de siste årene har vært enorm.

  Det ledende drivstoffselskapet i landet, PKN Orlen, planlegger å bygge et hydrogenknutepunkt i Włocławek i 2021. Her skal det blant annet bygges en installasjon som produserer hydrogen med standard innen drivstoff for transport. Et lignende knutepunkt er planlagt i Płock, en by med sentral beliggenhet i Polen. PKN Orlen opplyser at de har inngått avtaler med lokale selvstyrte myndigheter som potensielle mottakere av hydrogen.

  Digital satsing

  Koronapandemien fikk markedet for e-handel i Polen til å vokse kraftig. Bare innenfor dagligvarehandelen har det vært en vekst på nær 400 prosent.

  Microsoft og Google har nylig kunngjort investeringer på 3 milliarder dollar i Polen. Dette medfører at landet vil bli et digitalt knutepunkt i Sentral- og Øst-Europa. Google vil bygge et nytt datasenter i Polen til en verdi av 2 milliarder amerikanske dollar, med start i 2021. Microsoft kunngjør at investeringen vil akselerere innovasjon og digital transformasjon i Polen (Polish Digital Valley).

  Jernbane- og veibygging

  Nye investeringer i bygging og modernisering av jernbanesystemer er planlagt i tilknytning til den nye Solidarity Transport Hub, som er en ny internasjonal flyplass med tilhørende infrastruktur. Dette vil finansieres med midler fra EU.

  Solidarity Transport Hub (eller Central Communication) er et megaprosjekt fra Polens regjering med sikte på å bygge en helt ny flyplass. Flyplassen skal ligge 40 kilometer sørvest for Warszawa, og erstatter dagens flyplass, Warszawa Chopin, i 2027.

  Se tidligere rapport fra mai 2020