• EN
 • Logg inn
 • Polen – koronasituasjonen

   Andrea Anastasaksis, Unsplash.com
  Andrea Anastasaksis, Unsplash.com

  Som resten av Europa har Polen og polsk økonomi blitt preget av koronasituasjonen. Likevel er det mulig å opprettholde og etablere forretninger i landet. Her finner du informasjon som kan være viktige for deg som allerede har virksomhet i Polen eller som vurderer det.

  Tilgang til innsatsfaktorer, som råmaterialer og arbeidskraft

  Norske bedrifter i Polen melder om at tilgangen til innsatsfaktorer oppleves som overraskende normal, særlig på materiell-siden. Grunnet mangel på gode reisemuligheter og karanteneregler vil flyt av personer være vanskelig. Polen har i denne omgang stanset flytrafikk frem til 9. mai, på grunnlag av EUs stengte grenser frem til 15. Mai. I likhet med i andre land må bedrifter i Polen må tilrettelegge for sosial distansering gjennom hjemmekontor eller flere skift med færre ansatte. Ellers har enkelte sektorer, slik som jordbruk og skipsverft, opplevd at ukrainske arbeidere har vendt hjem. En mulig kompensasjon for denne tapte arbeidskraften kan polske arbeidere som har returnert.

  Endring i etterspørsel

  På grunn av tiltakene som skal bidra til mindre smittespredning vil mange sektorer oppleve redusert etterspørsel, særlig i reiselivsbransjen og andre deler av service-næringen som krever fysisk interaksjon med kunder. Som i andre land, byr korona også i Polen på økt etterspørsel etter visse produkter og tjenester som gir grunnlag for forretningsmuligheter. Det gjeler hovedsakelig mat-, hygiene- og helseprodukter, samt leveransetjenester. I tillegg steg etterspørselen etter vann-, strøm- og gassforsyning i mars ettersom flere er mer hjemme.

  Finansielle utfordringer

  Tap av etterspørsel gir i første omgang utslag i likviditetsproblemer. Det har kommet statlige tiltak for støtte og kompensasjon for tapt omsetning. Tiltakene er innrettet som etterskuddsstøtte som må søkes om, og mange bedrifter opplever stor usikkerhet på hva som blir dekket og når et svar kommer. Forventningene blant de fleste er at støtten ikke vil gjøre opp for de reelle tapene. Særlig for små bedrifter har pakkene vært for byråkratiske.

  Transport og logistikk

  Både polske og utenlandske sjåfører som har transport-oppdrag er unntatt fra innreiseforbudet og karantenereglene Polen har innført. Dermed går transporten av varer over grensene ganske normalt. Flere norske selskaper har imidlertid informert om at selv om varene kommer frem som det skal, så kreves det litt mer innsats for å få logistikken til å gå i orden. I tillegg beskrives visse ekstrabyrder for å krysse grenser, slik som utfylling av reiseskjemaer.

  Valutasvingninger

  Etter å ha tapt seg i starten av korona-krisen i Europa, har kronen holdt seg forholdsvis stabil mot den polske zlotyen. På tross av stabiliseringen, ligger kroneverdien 10% under gjennomsnitt de siste årene. For mange vil dette gi økt konkurransekraft, men for norskeide selskaper som produserer i Polen og selger til Norge vil det være en tilsvarende ulempe. Siden utbruddet i Europa startet for alvor i mars er Zlotyen noe depresiert mot dollaren og euroen.

  Andre aspekter

  Finansdepartementets sjeføkonom Lukasz Czernick forventer at Polen vil stå ovenfor en lavkonjunktur for 2020, og siterte IMFs prognose på 4-5,5 prosent som det mest sannsynlige utfallet. Nedgangen kan imidlertid bli mindre i Polen enn mange andre land. Sektorer som trekkes frem som hardest rammet er forbrukertjenester som turisme og catering og handel.

  Regjeringen har iverksatt en 4-stegsplan for normalisering, der første steg ble iverksatt fra 20. mars. De videre stegene er ikke datofestet.

  Fire steg for genåpning i Polen

  1. Visse lettelser i regelverket for å befinne seg utendørs.
  2. Åpning av jernvarehandler, hoteller, og enkelte kultur-institusjoner (museum, bibliotek mm.).
  3. Åpning av restauranter, frisører, skjønnhetssalonger, kjøpesenter, barnehager, småskolen og arrangementer opp til 50 personer.
  4. Åpning av massasjestudioer, solarium, treningssentre, teater og kino.

  Det er verdt å merke seg at denne planen ikke omfatter åpning av landegrensene eller økonomiske støttetiltak. Mer detaljert informasjon kan finnes på myndighetenes sider (på polsk).

  Utenriksdepartementets reiseråd for Polen

  Oversikt over smitteverntiltak i Polen