• EN
 • Logg inn
 • Sør-Afrika – koronasituasjonen

   Zoe Reeve, Unsplash.com
  Zoe Reeve, Unsplash.com

  De fleste norske aktørene i Sør-Afrika er aktive innen energi og maritim sektor. Mindre prosjekter innen fornybar energi vil komme i gang igjen så snart samfunnet åpner opp.

  Sør-Afrika fikk bekreftet de første tilfellene av Covid-19 den 2. mars 2020. Siden da har viruset spredt seg til alle provinser. Den 15. mars erklærte president Cyril Ramaphosa unntakstilstand i landet. En rekke tiltak og restriksjoner inkludert reiseforbud internasjonalt og mellom distrikter og provinser ble innført. Den 26. mars ble en nasjonal lockdown på beredskapsnivå 5 (høyeste nivå) pålagt. Dette betyr at kun essensielle tjenester holdes åpne og at det er betydelige transport- og bevegelsesrestriksjoner. 1. mai ble nivået senket til nivå 4. Flere funksjoner er nå åpnet i samfunnet, men det er tett fokus på situasjonen og myndighetene opplyser at man kan gå tilbake til nivå 5 hvis utviklingen fremover er negativ. Pr 7.05.2020 har Sør-Afrika meldt om 153 døde av Covid-19. Landet har 58 mill innbyggere.

  Myndighetene har lansert flere støtteordninger som skattelette, pakker for SME-bedrifter og finansiell støtte for å opprettholde sysselsettingen i bedriftene. Situasjonen og den strenge håndteringen er svært krevende å håndtere i et land med store forskjeller og hvor mange er avhengig av daglig inntekt for å få dekket sitt daglige behov. De fleste næringer berøres og økonomien er under betydelig stress. President Cyril Ramaphosa sier det blir jobbet kontinuerlig for å restrukturere økonomien og at planleggingen for en «post-war situation» er godt i gang.

  De fleste norske aktørene i Sør-Afrika er aktive innen energi og maritim sektor. Disse er karakterisert som essensielle tjenester. Det er utfordringer rundt logistikk og treghet rundt beslutningsprosesser. Reiserestriksjoner har gjort det vanskelig, nesten umulig å frakte utstyr og personell innad i Sør-Afrika og til naboland. Sør-Afrika er en hub og mange drifter herfra. Sør-Afrika har moderne infrastruktur og digitale løsning fungerer fint, men dekker ikke behovet til bedriftene.

  Reiserestriksjoner forventes å vare fremover. Det jobbes for å myke opp disse slik at flyt av varer og tjenester kan skje igjen. Digitale arbeidsform vil være viktig, men har begrenset effekt.

  Innen fornybar energi antar man at de mindre prosjektene vil bli komme i gang så snart samfunnet åpner opp igjen. Innovasjon Norge sitt kontor i Sør-Afrika jobber for fullt og bistår både nye og gamle kunder med å fasilitere møter og annen kontakt mot myndigheter og lokale aktører i Sør-Afrika online.