Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Sør-Korea - koronasituasjonen - juli

   Rawkkim, Unsplash.com
  Rawkkim, Unsplash.com

  Myndighetene lanserer grønn investeringsplan for å styrke økonomien, men et nytt smitteutbrudd skaper usikkerhet.

  Sør-Korea er inne i den andre bølgen av covid-19-smitte, denne gangen er spredningen størst i Seoul-området. Til tross for at landet ikke har vært helt nedstengt gjennom denne perioden, har det vært redusert adgang til offentlige områder og sterk oppfordring til sosial distansering. Den andre bølgen truer nå en normalisering av situasjonen og sannsynliggjør ytterligere tid med sosial distansering.

  Norske bedrifter i Sør-Korea påvirkes av situasjonen i ulik grad. Ambassaden og Innovasjon Norge vil avholde noen mindre arrangementer i juli for å opprettholde interessen for våre aktiviteter, men samtidig ta hensyn til rådende omstendigheter.

  Grønn investeringsplan

  Moon-administrasjonen har foreslått å bruke KRW 76 billioner (USD 62 mrd.) i løpet av de neste fem årene på Sør-Koreas «New Deal», med mål om å forberede økonomien for fremtiden. Planen har to pilarer: Green New Deal, som setter søkelys på målet om å gjøre Sør-Korea til en netto nullutslippsøkonomi, og Digital New Deal, som legger grunnlaget for en digital økonomi som vil stimulere til økonomisk vekst og innovasjon.

  • Om lag KRW 31 billioner vil brukes på prosjektet innen Moons presidentperiode går ut i 2022. Ytterligere KRW 45 billioner vil bli brukt innen 2025.
  • Fokuset er å fremme bruken av 5G og kunstig intelligens på tvers av bransjer og digitalisering i Sør-Koreas minst utviklede områder. Investeringer skal støtte oppstartsbedrifter med søkelys på grønne teknologier, og landets industri skal gjøres mer energieffektiv.
  • Green New Deal er ikke beskrevet i full detalj. Det forventes at Sør-Korea vil nå netto nullutslipp innen 2050. Det som foreløpig er kjent handler om å skape arbeidsplasser.
  • Det finnes foreløpig ingen plan for endring av strømkilder, noe som vil kreve separat finansiering. Green New Deal vil konsentrere seg om bygningsutslipp, vann- og avfallsforvaltning og smart strømnett.
  • For å akselerere landets økonomiske oppgang i år, sa regjeringen at de vil bruke midler fra det kommende ekstrabudsjettet til å utstede rabattkuponger som skal oppmuntre til forbruk. De vil også senke forbrukeravgiften på bilkjøp i løpet av andre halvår. Skatteinsentiver vil tilbys selskaper som øker investeringene med mer enn gjennomsnittet for tidligere tre år. Detaljene er ennå ikke tydelig kunngjort.

  Muligheter i det sørkoreanske markedet

  Som Sør-Koreas «New Deal» indikerer, står ren og fornybar energi og grønn vekst høyt på både den politiske og økonomiske agendaen. Innovasjon Norge i Seoul fortsetter å promotere mulighetene innenfor både havvind og hydrogen. Solenergi og annen ren energi er også viktig i Sør-Koreas omlegging til fornybar energi på veien mot nullutslipp.

  «Hydrogenøkonomi» er et begrep lansert av President Moon som en av driverne for grønn vekst. Innovasjon Norge vil i løpet av kort tid lansere en hydrogenrapport som beskriver Sør-Koreas veikart for hydrogenøkonomien og muligheter for norsk næringsliv på dette feltet.

  Digital New Deal indikerer at søkelyset på den fjerde industrielle revolusjonen, der kunstig intelligens, smartteknologi, finansteknologi og helseteknologi vil stå sterkt, øker. Vi ser derfor enda større muligheter enn tidligere for norske selskaper som kan supplere eller konkurrere med koreansk teknologi på disse områdene.

  Se tidligere rapport fra juni 2020

  Se tidligere rapport fra mai 2020