Chat med oss
 • EN
 • Logg inn
 • Sør-Korea – koronasituasjonen - mai

   Rawkkim, Unsplash.com
  Rawkkim, Unsplash.com

  Norske selskaper i Sør-Korea er hovedsakelig knyttet til maritim sektor. I den tidlige fasen av covid-19 rapporterte de større selskapene at de er i normal drift og ikke opplever stort fall i selskapenes økonomiske tilstand.

  Det ble iverksatt nødvendige tiltak for å redusere mulig smittespredning, og implementerte hjemmekontor der det var mulig eller fleksibel arbeidstid for å unngå rushtrafikk på kollektivtransport. På verftene og fabrikkene ble det pålegg om bruk av ansiktsmasker og implementering av alle forhåndsregler som streng rengjøring, håndvask og desinfisering av områder. Men dette påvirket ikke driften nevneverdig. For denne gruppen selskaper var det ingen umiddelbar reduksjon i arbeidskraft eller problemer med tilgang til råvarer. Heller ingen redusert etterspørsel eller økonomiske utfordringer. Transport og logistikk fungerte som normalt. Verftene i Korea har holdt normal drift under hele utbruddet av covid-19. Forsyningene fra Kina var en mulig risiko for langsiktige utfordringer, men siden Kina raskt startet opp produksjonen igjen, var heller ikke dette en stor utfordring. Det ble antatt at forsyninger som kommer fra Norge, Tyskland og Italia kunne være en fremtidig utfordring, men i første omgang var dette ikke noe problem.

  Bekymret for verdensøkonomi

  Bekymringen fra de store selskapene på tidlig stadium var relatert til den samlede effekten av nedgang i verdensøkonomien og redusert fremtidig ordreinntak til de store koreanske verftene, som er de viktigste kundene her i Korea. Effekten av dette vil sees høsten 2020 og utover. Selskapene scenario planlegger for å best mulig forberede ulike resultater av denne situasjonen. Så langt har de ikke lagt merke til noen endring i kundenes mulighet til å betale regningene. Men dette kan imidlertid endre seg i månedene fremover, da kontantstrømproblemer kan oppstå på bakgrunn av redusert ordreinngang for kundene. Valutasvingningene har ennå ikke vært noe problem for disse selskapene i Korea, fordi de fleste opererer i amerikanske dollar.

  Verre for de mindre bedriftene

  For de mindre norske leverandør- og nisjebedriftene i Korea er situasjonen en annen. De er i en mye mer sårbar situasjon og så umiddelbar virkning for deres operasjon på grunn av covid-19-krisen. Kombinasjonen av covid-19, økonomisk nedgang og oljepris-krigen resulterte i øyeblikkelig redusert etterspørsel, noe som deretter ga snøballeffekten av færre ordre, mindre inntekt, reduksjon av personell og reduksjon i lønn for de som er igjen i selskapene. For selskapene som har hatt gode år de siste årene ser de en langsommere fallkurve, men de ser de møtende problemene hvis situasjonen holder seg i en lengre periode. Regjeringen i Korea har levert flere økonomiske pakker spesielt til SMEer, men også til folket for å støtte den private økonomien på grunn av tap av arbeid. Men vi har ingen indikasjon på at disse tiltakene har skapt ulemper for de norske selskapene.

  Økende optimisme i Sør-Korea

  Spredningen er nå minimal, og det er rapportert om et lite antall nye tilfeller de siste ukene. Regjeringen jobber med retningslinjer for hvordan de skal håndtere den nye situasjonen og hvordan de skal «åpne opp» for samfunnet igjen etter sterke anbefalinger om sosial distansering. Dette vil bestemme og veilede utviklingen og mulighetene for møter og større samlinger. I et samfunn der personlige møter er høyt verdsatt, kan denne situasjonen tvinge nye møtearenaer og muligens gi noen gode digitale møtearenaer som på sikt vil være verdifulle for oss alle.

  Norske virksomheter

  Norske virksomheter i Sør-Korea rapporterer de at de nå er vant til situasjonen covid-19 og følger den nye normalen og kan fungere ganske vellykket og normalt. Den globale situasjonen, global økonomisk nedgangen og lave oljepriser gir derimot ytterligere problemer. Hvis denne situasjonen vedvarer, har alle selskaper lavere ordreinngang og mindre virksomhet på lengre sikt, spesielt inn i 2021. De større selskapene vil også se effekter av dette mot slutten av året.

  På grunn av full stopp i bilbruk og flyreiser, har produksjonen av biler stoppet i mange deler av verden. I Korea er også noe av produksjonen nå satt på vent. For rederier har dette stor innvirkning, og transport- og rederiindustrien vil lide som følge av dette. Den koreanske regjeringen vil ta inn noen stimuli-pakker for bil- og luftindustrien som kan være en buffer for noe av tapene. Dette vil også kunne påvirke de norske rederiene positivt. Til tross for mulige langsiktige globale helsemessige og økonomiske utfordringer, ser vi at en økende andel selskaper setter søkelys på innovative nye produkter og businessmodeller for å lage nye mulighetsområder og inntektskilder i disse utfordrende tider.

  Dette skaper muligheter for den norske regjeringen og det norske virkemiddelapparatet til å iverksette og videreutvikle vår bistand til selskapene.

  I Korea har håndteringen av covid-19 fått stor internasjonal annerkjennelse. 

  European Chamber of Commerce Korea (ECCK) har laget en oppsummering av tiltak som er satt i verk for koreanske businesses (pdf)

  ECCKs undersøkelse angående covid-19 hos de europeiske selskapene i Korea