Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Sør-Korea - koronasituasjonen - juni

   Rawkkim, Unsplash.com
  Rawkkim, Unsplash.com

  Norske selskaper i Sør-Korea påvirkes av koronapandemien, men endrede forbrukermønstre og målrettede tiltak fra myndighetene gir muligheter for norske selskaper innen blant annet digitalisering, helse og fornybar energi.

  De største norske selskapene i det sørkoreanske markedet opplever foreløpig liten økonomisk påvirkning forårsaket av covid-19, men dette må sees i sammenheng med at de fortsatt jobber med ordrer som ble satt før pandemien kom. Ordreinngangen er mindre og virkningen av dette vil ses i 2021. For mindre norske selskaper innen maritime områder har situasjonen mer umiddelbar effekt både i forhold til ordrer og kontantstrøm og nedbemanning som følge av dette.

  Matvarebransjen og bransjer knyttet til forbruksartikler opplevde en stund noen utfordringer knyttet til produksjon og distribusjon av varer, men dette har mer eller mindre kommet opp til normalt nivå. Netthandel er en stor trend og det er betydelig pågang i disse kanalene. Salg av norsk sjømat har steget i denne perioden, og vi ser et trendskifte mot å handle mer sjømat på nett.

  Muligheter i det sørkoreanske markedet

  I en tale den 10. mai oppga president Moon flere detaljer om hvordan Sør-Korea skal bli et globalt "ledende digitalt kraftsenter med innovative forretningsforetak og oppstartsbedrifter som den viktigste drivkraften." Dette kan være et signal om endringer i det sørkoreanske samfunnet, der de store konglomeratene tidligere har satt føringen.

  Koreas Green New Deal ble lagt fram den 20. mai og inneholder planer om å investere 12,9 billioner KRW for å skape 133 000 arbeidsplasser innen 2022. Detaljene rundt finansiering skal kunngjøres i juni – målet er at planen skal føre til netto null karbonutslipp innen 2050. President Moon ønsker at Sør-Korea skal fokusere på fremtidsrettede investeringer (preemptive investments) designet for å etablere digital infrastruktur og skape arbeidsplasser. "Digitale næringer relatert til medisinske tjenester, utdanning og detaljistdistribusjon vil fremmes intensivt," sa Moon sin tale den 10. mai.

  Sør-Koreas industriminister Sung Yun-mo møtte nylig representanter fra utenlands-investerte selskaper og ba om deres aktive deltakelse i å stake ut en ny vei for landet etter covid-19. Dette er viktige signaler om videre mulighetsrom for utenlandske og mindre selskaper i Sør-Korea.

  På bakgrunn av dette kan vi anta nye muligheter for norske selskaper som tilbyr digitale løsninger innen medisinske tjenester, utdanning og i detaljdistribusjon. Vi håper og tror at både maritim, fornybar energi og smarte byer fortsatt vil være fokus i det sørkoreanske markedet – næringer Innovasjon Norge allerede er sterkt inne i og hvor vi jobber for å få til flere muligheter. Men uvissheten i situasjonen og de globale utfordringene vi står overfor gjør at vi kun kan anta dette basert på de data vi har i dag.

  Økonomisk situasjon i Sør-Korea

  De siste ukene i mai har den sørkoreanske regjeringen vært i aktive diskusjoner med Det demokratiske partiet, dets sentrale politiske beslutningstakere og andre meningsledere og teknokrater om formen for utvikling under og etter covid-19.

  Diskusjonene har handlet om finanspolitiske bekymringer for økningen i gjeldsgraden til 45 prosent fra planlagte 41-42 prosent, tiltak for å fremme en rettferdig økonomi, styrke små og mellomstore bedrifter, utvide sosialomsorgen, en massiv 1,5 million sysselsettingsplan, et tredje nytt budsjett og utvikling av teknologi både i det digitale og materielle området.
  Eksporten, som bare falt med 0,2 prosent i mars, falt med 24 prosent i april, noe som indikerer at andre kvartal kan bli verre. Men arbeidsledigheten i april (inkludert de forhåndsdefinerte) ser ut til å være rundt 3 millioner av arbeidsstyrken på 27,7 millioner (10,8 prosent).

  Det ser ut til at Sør-Koreas økonomi har beveget seg omtrent i samme hastighet i mai som i april, med en liten oppgang i bruk av tjenester, og eksporten er omtrent på samme nivå: minus 23 prosent.

  De siste prognosene for vekst i brutto nasjonalprodukt i 2020 er 0,2 prosent fra Korea Development Institute og -0,2 prosent fra Bank of Korea (BOK). Begge advarer om at det kan bli mye verre. Debatter om generelle gjeldsgrader i staten holdes, fremhevet av at BOK kuttet renten til 0,5 prosent den 27. mai.

  Se tidligere rapport fra mai 2020