• EN
 • Logg inn
 • Storbritannia – koronasituasjonen - juli

   Aron Van de Pol, Unsplash.com
  Aron Van de Pol, Unsplash.com

  Gjenåpning gir grunn til optimisme i hardt rammede næringer samtidig som krisen setter fart på digitaliseringen av samfunnet.

  Storbritannia har sakte, men sikkert begynt å gjenåpne samfunnet, og fra 4. juli vil restauranter, puber, frisører, og andre aktører i service- og tjenestebransjen ha lov til å holde åpent igjen. Covid-19 og tilhørende smittebegrensende tiltak rammet økonomien hardt, og myndighetene ser på gjenåpningen av servicenæringen som et viktig steg for å bekjempe arbeidsledigheten og styrke økonomien.

  Brexit

  Parallelt med at økonomien gjenåpnes har Brexit-forhandlingene kommet i gang igjen, både mellom Storbritannia og EU og mellom Storbritannia og Norge/EFTA. Det ligger an til at Storbritannia ikke vil be om utsettelse innen fristen for å gjøre dette utløper 1. juli, noe som betyr at en avtale med EU må være på plass innen oktober dersom den skal nå å behandles ferdig innen Storbritannia trer ut av det økonomiske samarbeidet for fullt fra årsskiftet. Norge forhandler på sin side om en frihandelsavtale sammen med EFTA-landene, og det vil her være mulig å komme til en avtale selv om EU og Storbritannia ikke skulle gjøre det samme. Kritiske punkter ligger primært i forhandlingene om landbruk og fiske, hvor begge parter har sterke interesser som ikke nødvendigvis sammenfaller. Det eneste som er sikkert per nå er at forholdet mellom Storbritannia og Norge vil endres fra 1. januar 2021, og det vil være avgjørende for norske bedrifter med interesser i Storbritannia å sette seg godt inn endringene.

  Norske aktører i Storbritannia

  Hvordan norske aktører med interesser i Storbritannia har opplevd virkningene av pandemien og de økonomiske konsekvensene av den, avhenger noe av industri.

  Der hvor særlig leverandører av digitale hjelpemidler har hatt vekst de siste månedene, har mange bedrifter gått gjennom en krevende periode på grunn av at potensielle kunder i landet har permittert sine ansatte og begrenset aktiviteten. Fallet i aktiviteten var for de fleste markant i april og mai, men situasjonen har begynt å bedre seg og man ser en økende optimisme nå som den britiske økonomien er blitt gradvis gjenåpnet. Samtidig som man har sett et bortfall av nye kunder, har man hatt en mulighet for å få et tettere forhold til eksisterende kunder samt å sette søkelys på kompetanseutvikling og å legge et grunnlag for bredere aktivitet når økonomien tar seg opp igjen. Det har jevnt over vært krevende å tiltrekke seg nye leads, og her har flere aktører sett at god digital markedsføring vil være et viktig verktøy. Et tegn på optimismen hos flere norske aktører er at den største bekymringen nå er å rekruttere nye medarbeidere med den riktige kompetansen.

  Bedriftene virker jevnt over positive til det hurtige digitale skiftet og opplever at mye kan gjøres digitalt. Man ser at det er mulig å begrense reiseaktiviteten også etter at pandemien er over. Selv om mye kan gjøres digitalt, er det allikevel ikke alt som kan gjøres via digitale møteplattformer. Dette kan for eksempel være i salgssituasjoner og relasjonsbygging, hvor det oppleves noe vanskeligere å få den samme kontakten når man møttes via en digital plattform.

  IT og helse

  Pandemien har særlig åpnet for nye initiativer innen IT og helse, hvor man i Storbritannia, i likhet med i andre markeder, ser en vekst i etterspørselen etter nye løsninger som fasiliteter den raske digitaliseringen pandemien har ført med seg for mange bedrifter. Det forventes blant annet at mange bedrifter vil fortsette å la sine ansatte benytte seg av hjemmekontor på hel- eller deltid som en langtidsløsning. På helsesiden har blant annet norske medisiner blitt tatt inn i vaksinetesting ved britiske institusjoner.

  Sjømat

  Norske sjømatsaktører har opplevd vekst i dagligvaresegmentet, men samtidig mistet restaurantsegmentet ettersom serviceindustrien har vært stengt siden mars. Når restauranter får åpne igjen fra 4. juli kan man forvente at aktiviteten vil ta seg opp også her. For sjømatnæringens del vil mye avhenge av handelsavtalen som Norge og Storbritannia skal få på plass før 31. oktober i år. Med økte kvoter på villfisk og økning i akvakultur vil det høyst sannsynlig være muligheter for videre vekst i Storbritannia. Og det vil alltid være plass til nye konkurransedyktige aktører. Det meldes videre om at aktører har klart omstillingen til digitale løsninger bra.

  Reiseliv

  For reiselivsnæringen, som er hardt rammet av høye permitteringstall på grunn av en total svikt i etterspørselen, er en gjenåpning av grensene et første viktig steg på veien mot normalisering. Storbritannia har inntil videre en karanteneordning på plass for alle innreisende til landet, men det går rykter om at Norge skal inkluderes som et av flere europeiske land i en gjenåpningsplan. Flere detaljer vil bli kjent når planen annonseres rundt 1. juli. Det er likevel sannsynlig at det vil ta tid før næringen er tilbake til normalen, blant annet ser det ikke ut til at det er aktuelt for luftfartsnæringen å gjenåpne langdistanseruter med det første.

  Se rapport fra juni 2020

  Se rapport fra mai 2020