• EN
 • Logg inn
 • Storbritannia – koronasituasjonen

   Aron Van de Pol, Unsplash.com
  Aron Van de Pol, Unsplash.com

  Innovasjon Norge i London bistår kunder og partnere i strategisk respons til virusutbruddet, både på kort og lengre sikt.

  Storbritannia har blitt hardt rammet av utbruddet av Covid-19. Bruttonasjonalprodukt (BNP) er ifølge IMF forventet å synke med 6,5 prosent i 2020, en nedgang fra IMFs tidligere prognose fra januar på 1,4 prosent vekst. Et slikt fall i BNP vil i så fall være mer betydelig enn nedgangen på 4,2 prosent i kjølvannet av finanskrisen, og vil være den største årlige økonomiske nedgangen siden 1921, ifølge Bank of England.
  Etter å selv ha vært satt ut av spill i en måned med viruset, kom statsminister Boris Johnson tilbake på jobb mandag 27. april. I en direktesendt tale til folket understreket statsministeren at selv om økonomien lider under tiltakene som nå er innført og det er press fra mange hold for å lette på restriksjonene, så må man ha en varsom tilnærming til en normalisering. Dette fordi en oppblussing av smitte- og dødstall, med påfølgende ny nedstenging, høyst sannsynlig vil føre til en ytterligere svekkelse av økonomien.

  Myndighetenes “Exit” strategi

  Statsminister Johnson og hans regjering innførte de første strenge nedstegningstiltakene for hele landet den 23. mars, opprinnelig var satt til å skulle vare i tre uker, etter å ha vært under kritikk for å ha handlet for langsomt for å stanse spredningen av viruset. Tiltakene ble forlenget med ytterligere tre uker den 16. april, og er satt til å bli revurdert den 7. mai. Dagens tiltak sier at folk skal dra ut minst mulig og bare forlate hjemmet hvis de har en "rimelig unnskyldning", og politiet har vidtrekkende fullmakter til å håndheve tiltakene som er satt for sosial distansering. Det er innført forbud mot offentlige samlinger med mer enn to personer. Eneste unntak er med personer fra din egen husholdning.

  De siste tallene fra Storbritannia antyder en veldig gradvis nedgang i smittetilfeller og dødsfall. 

  Myndighetene får mye kritikk for at de ikke har klart å heve testkapasiteten tilstrekkelig, til tross for lovnader om at 100.000 tester skal gjennomføres per dag senest i slutten av april måned. Per dags dato ligger testnivået på omtrent 20.000 per dag, langt under land som Tyskland som har en langt lavere dødsrate.

  Ubegrenset milliardbeløp skal redde britisk økonomi 

  Covid-19 og tiltakene mot spredningen av viruset har så langt rammet britisk økonomi hardt. På bakgrunn av dette har regjeringen satt av et «ubegrenset» milliardbeløp til å begrense nedgangen. Dette inkluderer lån til bedrifter, inntektssubsidier til permitterte ansatte og skatteløsninger. Samtidig har Bank of England senket renten og frigitt et milliardbeløp til banker.

  Undersøkelser gjort av The British Chamber of Commerce har vist at 7 av 10 private selskap så langt har permittert ansatte på bakgrunn av krisen, hvorav 3 av 10 har permittert mellom 75 prosent og 100 prosent av sine ansatte. 60 prosent av private selskaper hevder å kun ha likviditet nok til å overleve i tre måneder til med dagens situasjon. Mer enn 140.000 selskap har så langt søkt om myndighetenes Coronavirus Job Retention Scheme, hvor staten betaler 80 prpsent av de ansattes lønn opp til et tak på £2.500/måned. De økonomiske tallene for første kvartal, inntil slutt februar, indikerte at usikkerhet basert på Brexit fortsatt satte sitt preg på den britiske økonomien. Arbeidsledigheten steg da fra 3.9 prosent til 4 prosent, antall jobbutlysninger sank for tiende måned på rad, og reallønn sank nok en gang etter en topp i juni 2019. Man skal regne med en betydelig forverring på alle parametere når tallene blir lagt fram for inneværende kvartal. 

  Børsen i London er i likhet med børser rundt om i verden preget av høy volatilitet, men trenden har generelt vært negativ, og siden månedsskiftet januar/februar har FTSE 100 falt med 24.5 prosent.

  Kontoret for budsjettansvar (Office for Budget Responsibility), som er et uavhengig organ under det britiske finansministeriet, predikerer at den britiske økonomien kan stagnere med 35 prosent mellom april og juni måned, samtidig som at arbeidsledigheten vil stige med mer enn 2 millioner arbeidsledige. På lengre sikt predikerer de at økonomien vil komme seg hurtig tilbake til nivået før korona, med en predikert økning i BNP på 25% i årets tredje kvartal, og ytterligere 20% i årets fjerde kvartal. Analysen er gjort på bakgrunn av en situasjon hvor dagens strenge nedstengingstiltak varer i totalt tre måneder, etterfulgt av tre måneder med langsom gjenåpning.

  Nedgang i etterspørselen etter energi

  Nedgangen i etterspørselen etter energi, inkludert norsk olje og gass, har de siste ukene vært på 819% sammenlignet med tidligere år. Dette må sees i sammenheng med tiltakene mot Covid-19, som har ført til at energiforbruket i servicebransjen så vel som i andre industrier har krympet til et minimum. Etterspørselsnedgangen har ført til at industrien advarer mot en større kollaps blant britiske energiutbydere, som i så fall kan føre til en kjedereaksjon for resten av industrien.

  Eksport av norsk sjømat opp 25 prosent

  Norsk sjømat har opplevd salgsvekst i Storbritannia i løpet av virusutbruddet, på tross av stengte serveringssteder. Veksten kommer først og fremst fra dagligvarehandelen, som har vært en av få sektorer med kraftig vekst siden virusutbruddet startet. Verdien av norsk lakseeksport til landet har steget med opp mot 25 prosent de siste ukene.

  Service- og reiselivsindustrien er hardt rammet Den britiske reiselivsindustrien jobber for å få løst reglene for gjenbetaling av penger for ferier. Reglene sier at forbrukere har rett på gjenbetaling innen to uker etter at ferien er kansellert.  EU landene har justert sine regler, men det har de ikke gjort i UK.  Dette skaper store cashflow problemer for operatørene som må refundere kundene sine før de får refundert midlene fra sine tilbydere. Den generelle oppfatningen i markedet er at sommeren er passert og at man må se fremover til 2020/2021 sesongen hvor det har begynt å røre seg litt. Innenfor service- og reiselivsindustrien har 80 prosent av ansatte blitt permittert siden utbruddet startet.

  Millardpakke for å redde innovative SMEs og teknologi start-ups

  Små- og mellomstore bedrifter (SMEs) har vært betydelig rammet så langt av den usikre økonomien, og ifølge undersøkelser kan så mange som 1 av 5 SMEs være på randen av kollaps. Start-up industrien er under særlig press, da flere aktører ikke har tilgang til myndighetenes stimuluspakker på grunn av lav lønnsomhet, samtidig som at finansiering fra venture capital har falt drastisk. Myndighetene har sagt de vil sette inn ressurser for å redde innovative SMEs og teknologi start-ups, og har så langt lagt frem en redningspakke på £1,25 milliarder.
  Scenariotilnærming er vårt viktigste strategisk redskap Innovasjon Norge i London bistår kunder og partnere i strategisk respons til virusutbruddet, både på kort og lengre sikt. Spesielt scenarioer og tiltak som vil bidra til å opprettholde norske selskapers globale vekstmuligheter over tid jobbes det mye med. Praktiske utfordringer bedrifter rapporterer om omhandler først og fremst usikkerheten rundt det å omstrukturere bedriften til det «nye normale», hva angår sosial distansering etc.