• EN
 • Logg inn
 • Tyskland – koronasituasjonen - juli

   Roman Kraft, Unsplash.com
  Roman Kraft, Unsplash.com

  Veien ut av krisen gir markedsmuligheter innen hydrogen og læringsteknologi.

  Generelt er situasjonen i Tyskland preget av en kraftig økonomisk nedgang. I spesielt hardt rammede sektorer, som persontransport, reiseliv, konferanser, gastronomi, ferdigvarer og prosess- og bilindustrien, forventes en nedgang på mellom syv og ti prosent. Andre sektorer som energi, landbruk, varetransport, medisinindustri og byggenæringen gjør det fremdeles godt og merker mindre eller ingenting til krisen.

  Tysklands økonomiske redningspakker er blant de største i Europa. Disse antas å ville kunne demme opp for de mest ekstreme negative økonomiske konsekvensene av krisen. Solide offentlige investeringer og økt fokus på det grønne skiftet (både gjennom nasjonale ordninger og EUs Green Deal) sørger samtidig for gode markedsmuligheter, til tross for krisesituasjonen.

  I juli ønsker vi å belyse to mulighetsområder for norsk næring hvor Innovasjon Norge sitter på gode koblinger.

  Hydrogen

  Tyskland vedtok i midten av juni 2020 en nasjonal hydrogenstrategi med tydelige ambisjoner om å bli verdensledende på å anvende denne energikilden, og dermed sikre både nye industrieventyr og et viktig bidrag til avkarboniseringen av tysk industri. Regjeringen satser tungt og skal blant annet investere to milliarder euro i internasjonale partnerskap.

  Her er det duket for norske aktører. Tyskland har eksplisitt identifisert Norge som en potensiell partner, og Norge framstår utvilsomt som en attraktiv destinasjon for tyske industriinvesteringer i denne konteksten. Tysk side erkjenner nemlig at egenprodusert fornybar energi ikke vil være tilstrekkelig for å dekke industriens energibehov og samtidig nå klimamålene.

  Utdypende informasjon kan leses her:

  Markedsmuligheter

  Norsk-Tysk Handelskammer

  Pressemelding fra Tysklands næringsdepartement (på tysk)

  Læringsteknologi

  Tysklands utdanningssektor er et annet område der vi ser forsterkede tegn til markedsmuligheter i milliardklassen for norske løsninger. Koronakrisen har vært en belastningsprøve for utdanningssystemet og avslørt manglende kapasitet til effektiv gjennomføring av digital undervisning. Norske aktører med lang erfaring fra hjemmemarkedet er i pole position for å ta betydelige andeler i det tyske markedet, og er allerede i ferd med å lykkes med dette i delstater og storbykommuner som for eksempel München, Bremen og Düsseldorf.

  For å raskt følge opp muligheter og styrke Norges posisjon i det tyske markedet har Innovasjon Norge, i samarbeid med IKT-Norge og Norges ambassade i Berlin, gjennomført en proaktiv kommunikasjons- og markedskampanje sammen med bedriftene siden mai.

  Innovasjon Norge i Tyskland er i jevn dialog med norske bedrifter og klynger med interesser i Tyskland. Likeledes opprettholder vi tette bånd til tysk næring, klynger og nettverk og offentlige myndighete på områder med relevans for Tyskland. Derfor kan vi være en god sparringspartner for norske bedrifter med spesifikke behov i det tyske markedet– særlig nå under krisen.

  Se tidligere rapport fra mai 2020