• EN
 • Logg inn
 • Tyskland – koronasituasjonen

   Roman Kraft, Unsplash.com
  Roman Kraft, Unsplash.com

  40 norske bedrifter som er aktive i Tyskland melder om betydelige utfordringer, men at situasjonen har utviklet seg i positiv retning siden slutten av mars. Tyskland bidrar med sterk statsstøtte i korona-krisen.

  Manuel Kliese fra Tyskland kontoret forteller hvordan Korona situasjonen i Tyskland påvirker norske bedrifter.

  Tydelige tiltak resulterte i god pandemikontroll

  Fra slutten av mars begynte et bredt sett av tiltak i de fleste tyske delstater å gripe inn, noe som resulterte i bra pandemikontroll. I slutten av april var det 157 000 registrerte smittede, hvorav 5 900 døde. Samtidig øker presset på å gradvis - men snarest mulig - å normalisere rammebetingelsene for tysk økonomi og næringsaktører som sliter tungt med situasjonen med tilnærmet lockdown og generelt lav etterspørsel internt i landet.  

  Egen «temperaturmåling» relevant for norsk næringsliv

  Innovasjon Norge i Tyskland har fra slutten av mars gjennomført en egen «temperaturmåling» blant ca. 40 tyske bedrifter og klynger innenfor vårt nettverk. Vi har spurt bedriftene om hvordan de ser på den nåværende situasjonen og de nærmeste fremtidsutsiktene oversatt til norsk skolekarakterer. I slutten av april melder de om en norsk tre-er med en lett positiv tendens mot karakteren fire. Det betyr at man ser betydelige utfordringer, men at situasjonen har utviklet seg i positiv retning siden vi startet spørreundersøkelsen i uke 13. Bedrifter innen maritim, digital, landbruk og energisektoren svarte mest positivt, mens reiselivsnæringen og bilindustrien ga uttrykk for mer mørke utsikter. 

  Mulige utsikter for tysk økonomi under og etter korona-krisen

  Det renommerte tyske økonimiforskningsinstituttet Ifo antar at tysk økonomi kan krympe et sted mellom 7,2 og 20,6 prosent, noe som tilsvarer 255 til 729 milliarder Euro. Ifo tar utgangspunkt i at mange sektors produksjon vil være nedsatt som følge av krisen, og at verdiskapingen følger med nedover i flere store og relevante sektorer. Redusert etterspørsel, manglende leveranser inn i produksjonsprosesser samt en svekket tilgang til produksjonsfaktorer kontribuerer også til denne forventede nedgangen. Hver uke i nåværende tilstand forventes å påføre tysk økonomi påføres ekstrakostnader et sted mellom 25 og 57 mrd. Euro.  Ifo regner med at også arbeidsmarkedet vil oppleve store følger av krisen med inntil 1,8 millioner arbeidsledige og opp til 6 millioner permitteringer, se pressemelding

  Det finnes derimot andre analyser som tegner et noe mer positivt bilde, som for eksempel fra Det sakkyndige rådet for sammfunnsøkonomisk utvikling, som går ut i fra at tysk økonomi følger en V-kurve som går raskt ned og å så like fort oppover igjen og understreker offentlig at de anser Ifo-instituttets prognoser å være for pessimistiske. Rådet påpeker at når man går ut i fra en stillstand på fem uker pluss en innhentingsperiode på ytterligere tre uker kommer nedgangen å være lavere enn fem prosent, og dersom stillstanden varer i syv uker skal nedgangen være sammenlignbar med den under finanskrisen i 2008 (ca. 5.9%), ikke minst fordi regjeringens massive hjelpepakker - som under forbundsdagens møte 25. mars ble besluttet i tverrpolitisik felleskap å være på 156 mrd. Euro pluss en fallskjerm på 600 milliarder euro - kommer til å virke raskt og avverger en konkursbølge og starten på året 2020 har vært alldeles solid slik at man hadde en god del å gå på. De går også ut i fra at de verste følgene og tiltak med store bevegelsesbegrensninger vil være over etter 2-3 måneder, slik at snarlige gjenopptakelser av aktivitet er sannsynlig.

  Tysk eksport kan rammes betydelig av nedgang i global etterspørsel

  I en annen publikasjon og gjennom en omfattende spørreundersøkelse kommer Ifo-instituttet frem til at forventningene til tyske eksportører opplever en nedgang fra minus 1,1 til minus 19,8 prosent som måles i ifo Export Expectations-indeksen. Ettersom norske leveranser ikke sjeldent går inn som underleveranser til tyske systemleveranser som eksporteres globalt burde utviklingen i global
  etterspørsel følges nøye. Gjennom den svært høye globaliseringsgraden av tysk økonomi er det med andre ord ingen tysk systemkrise, men muligheten for en langvarig global nedgang i etterspørsel etter industrileveranser scenariet som kan føre til de mest nevneverdige konsekvenser for norsk eksport til tyske verdikjeder og samarbeid med tyske aktører.

  Stemningen blant tyske bedrifter er mer pessimistisk

  Ifo-instituttets Business Climate Index som måler tyske bedrifters syn på fremtidsutsiktene tegner et omtrent like mørkt bilde som under finanskrisen i 2008, og indeksen har opplevd sin største nedgang siden gjenforeningen i 1990 og er blant de største man har sett siden undersøkelsens 70 år lange historie. Tjeneste- og handelssektoren kommer dårligst ut, mens f.eks. bygge- og anleggsbransjen er langt i fra å se så mørkt inn i fremtiden.