Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Vietnam - koronasituasjonen - juli

   Ammie Ngo Vcu, Unsplash.com
  Ammie Ngo Vcu, Unsplash.com

  Vietnam har lave smittetall og tar skritt mot normalisering. Bedrifter i landet opplever økt økonomisk usikkerhet, men vekstprognoser og frihandelsavtale gir grunn til optimisme.

  Vietnam har fått mye internasjonal oppmerksomhet og ros for sine oppsiktsvekkende gode tall for koronasmitte. Ved utgangen av juni har kun 353 personer hatt viruset og nesten alle er erklært friske. Ingen har foreløpig mistet livet som følge av sykdommen. Dette er unike tall i både regional og global sammenheng, og Vietnams nærhet til og utstrakt samkvem med Kina og Sør-Korea gjør tallene desto mer imponerende.

  Tilbakemeldinger fra norske bedrifter

  Det er et begrenset antall norske virksomheter i Vietnam, og Innovasjon Norge Hanoi fører en aktiv dialog med de aller fleste. Bedriftenes tilbakemeldinger er foreløpig relativt sammenfallende. Her følger noen av de viktigste punktene:

  • Første tertial endte på 80-100 prosent av budsjett. På kort sikt går det bra, men situasjonen kan endres i løpet av uker eller måneder og en nedgang i andre og tredje tertial kan forventes.
  • De fleste firmaene opplever moderat til liten nedgang eller ingen endring i etterspørsel. Noen merker nedgang på detaljhandel. Det ble tøffere for de fleste etter 1. april og det forventes en moderat forverring i andre tertial.
  • Foreløpig rapporterer ingen om store økonomiske utfordringer, men disse kan komme etter hvert.
  • Transport og logistikk fungerer bra.

  Situasjonen for europeiske selskaper

  Handelskamrene Eurocham og Nordcham gjennomførte en større undersøkelse hos europeiske bedrifter i Vietnam. Hovedpunktene fra denne er som følger:

  • 93 prosent av næringslivsledere rapporter negative følger på grunn av covid-19 pandemien.
  • 55 prosent vurderer forretningsklimaet til å være "ikke bra" eller "veldig dårlig" (i 2019 var det 9 prosent). Første kvartal i 2020 var OK, men andre kvartal kommer til å bli verre.
  • Tertiærnæringen er mest utsatt på kort sikt, men primær- og sekundærnæringen er mer pessimistiske i forhold til langtidsutsikter.
  • 75 prosent av firmaene opererer fortsatt med mer enn 50 prosent kapasitet.
  • En av fire ledere forventer inntektstap på 50 prosent eller mer.
  • Arbeidsledigheten kan øke til 25 prosent allerede i andre kvartal på grunn av Covid-19.
  • Covid-19 vil ha negativ effekt på økonomien i minst seks måneder fremover.
  • Tiltak som reduksjon i moms og skatt, sosiale utgifter og forsikringspremier imøteses med stor interesse og forventning.

  Letter på tiltakene

  Vietnam satte inn omfattende smittebegrensningstiltak allerede i slutten av januar og strammet til fortløpende fram til en full nedstengning i perioden 1.-22. april. Deretter ble de strenge reglene for sosial distansering noe lettet på, selv om det fortsatt var stengte skoler, ingen internasjonale flyavganger samt en rekke andre restriksjoner. Myndighetene håndhever reglene svært strengt, noe som har stor støtte i befolkningen. Fra begynnelsen av mai har myndighetene løsnet ytterligere på tiltakene: i Vietnam er det ikke lenger sosial distansering, skolene er åpne og det er ingen reiserestriksjoner innenlands. Det er imidlertid fortsatt ikke mulig å reise inn eller ut av landet, ingen visum gis, og en relativ streng ordning med to ukers karantene videreføres på ubestemt tid.

  Muligheter fremover

  På tross av mange utfordringer og negative tall vil Vietnam også by på store muligheter for norsk næringsliv i tiden som kommer. Det planlegges et større seminar om havvind og fornybar energi i Hanoi i oktober 2020 samt et påfølgende seminar i 2021. Det er også godt pådrag innen andre bransjer og virksomhetsområder. Innovasjon Norge Hanoi fokuserer spesielt på tre områder:

  • Fornybar energi
  • Akvakultur og restråstoff-industrien
  • Flytende naturgass (LNG)

  Innovasjon Norge Hanoi planlegger en serie podkaster og webinarer med oppstart i august.

  Den ferdigforhandlede frihandelsavtalen mellom Vietnam og EU ble godkjent av Nasjonalforsamlingen i Vietnam i juni. Dette vil kunne være svært positivt for samhandelen med Vietnam fremover. Direkte investeringer fra utlandet falt med om lag 15 prosent i første tertial, men det er ventet at tallene vil bedre seg relativt raskt. Det er sannsynlig at store globale aktører som Google, Microsoft og Nintendo ser på Vietnam som et mulig alternativ til Kina fremover for produksjon av deler av sin portefølje.

  Vietnam, med sine nær 100 millioner innbyggere, har hatt den sterkeste veksten i regionen i de seneste år, med årlig vekst i brutto nasjonalprodukt mellom syv og åtte prosent. Veksten i første kvartal i 2020 var på imponerende 3,8 prosent, og på tross av covid-19-pandemien forventer IMF en vekst på 2,7 prosent i 2020. Myndighetene i Vietnam er enda mer optimistiske og anslår vekst på mellom fire og fem prosent i 2020.  Det store spørsmålet nå er hvordan man skal håndtere uløste utfordringer knyttet til reiserestriksjoner for næringslivet og etter hvert turister, visum og internasjonale flyruter.

  Se tidligere rapport fra juni 2020

  Se tidligere rapport fra mai 2020