• EN
 • Logg inn
 • Midtøsten og Afrika

  Benin

  Kontakt ambassaden

  Benin er ett av Afrikas mest stabile demokratier og et spennende marked i utvikling. Den sittende regjeringen har satt konkrete mål for å bekjempe korrupsjon og forbedre infrastruktur, forretnings- og investeringsmulighetene i landet. Benin ønsker også å styrke sin turistsektor.

  Reformene som er gjennomført, har ført til at landet har klatret på Verdensbankens "Ease of doing business"-indeks. Noen av de medvirkende faktorene er effektivisering av inn-fortollingssystemet og investeringer i infrastruktur som jernbane, veier, havner og kraftforsyning.

  Likevel er det fortsatt store utfordringer knyttet til handel med Benin på grunn av høy korrupsjon.

  Mulighetene for norsk næringsliv i Benin er fortrinnsvis innenfor akvakultur (teknologi), olje og gass, fornybar energi og utstyr til fiskeri- og landbruk.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.