• EN
 • Logg inn
 • Midtøsten og Afrika

  Irak

  Kontakt ambassaden

  Irak har fortsatt en overdimensjonert offentlig sektor, svakt utviklet næringsliv utenom olje og en mangelfull bank- og finanssektor. På Transparency Internationals Corruption Perceptions Index er Irak på en delt 169. plass av 180 land. 

  Irak inngikk en avtale med IMF i 2016 som innebærer drøyt USD fem milliarder i finansielle tiltak over en treårsperiode, men også krav om strukturelle reformer, herunder rasjonalisering av offentlig sektor og modernisering av finanssektoren. Etter fremgangen i kampen mot ISIL i 2017, uttrykker IMF at også oppfyllelsen av vilkår i avtalen ble forbedret mot slutten av året.

  Utenriksdepartementet fraråder norske borgere å reise til Irak.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.