• EN
  • Logg inn
  • Innovasjon Norge-kontor

    Iran

    Kontakt vårt kontor i Dubai

    Vær oppmerksom på gjeldende sanksjoner og restriktive tiltak mot Iran. Ta kontakt med Utenriksdepartementet for nærmere informasjon.

    Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.