Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Fornybar energi – sektoren med sterkest vekstprognoser i Afrika

  Solcelleanlegg i landlige omgivelser

  Behov for fornybar energi er gjeldende i Afrika som i resten av verden, men for Afrika er det i tillegg et stort behov for elektrifisering generelt.

  Dette betyr at Afrika hovedsakelig ikke skal bytte energikilde fra olje, gass, kjernefysisk eller kullkraftverk. I Afrika investeres det direkte i fornybar energi.

  Siden store deler av Afrika fortsatt ikke er elektrifisert ved utbygging av elektrisitetsnett, er det særlig interesse og behov for off-grid løsninger og mini-grids, og som kjent er potensialet for solar fremtredende. Interesse for off-grid gjelder i stor grad for kraftkrevende næringsliv og for næringsliv som er avhengig av stabil krafttilførsel, og for helsestasjoner og skoler. Mange av disse benytter i dag kostbare og forurensende diselgeneratorer for strømproduksjon, eller som back-up for ustabil strømtilførsel.

  Ifølge en rapport fra Multiconsult fra 2019 er det et potensial for utbygging av mer enn 100 000 mini-grids i Afrika innen 2024. I tillegg er det over 18 millioner husstander i Øst-Afrika alene som ikke har tilgang til strøm i dag. Myndighetene har særlig fokus på dette som en kostnadseffektiv utvikling av rurale strøk.

  Møter behovet i markedet

  De største norske aktørene innen fornybar energi er etablert i Øst-Afrika, og møter ulike behov med sine løsninger. Hovedvekt er solar-løsninger fra store PV-plants til multifunksjonelle lamper. Av de 50 største norske selskapene innen solar har halvparten eksport til Afrika.

  Bidrar til å nå FNs bærekraftmål

  Fornybar energi til alle er bærekraftmål nr 7. Tilgang på ren energi er også et fundament for mange av de andre bærekraftmålene som blant annet klima, helse, mat, utdanning og rent vann.

  Skaper arbeidsplasser og verdiskaping hjemme og ute

  Norske selskaper i solarmarkedet har over 4000 ansatte, to tredjedeler av disse utenfor Norge. En undersøkelse foretatt av Multiconsult stadfester også høye ambisjoner i det internasjonale markedet hvor majoriteten av de spurte i deres undersøkelse forventer en inntjeningsvekst på over 50 prosent mellom 2018 og 2023.

  Ut fra dette ser vi en klar mulighet for å utnytte Norges komparative fortrinn og jobbe for økt eksport, verdiskaping og investeringer i den norske fornybare industrien gjennom ekspansjon i det afrikanske markedet.

  Les rapport: Mapping Off-Grid Policy Environment for Commercial Industrial  Sector in Kenya Report

  Ta kontakt med vår energirådgiver