• EN
 • Logg inn
 • Eksportdokumenter

  Faktura
  Handelsfaktura utstedes i fire orginaler på fransk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Fakturaen må ikke inneholde rettelser eller overstrykninger.

  Følgende erklæring må skrives på fakturaen og undertegnes av eksportøren:
  "Nous certifions que les prix indiqués ci-dessus 'accordent avec les pix courants sur le marché d'exportation."

  Oversettelse:
  "Vi bekrefter herved at prisene listet i fakturaen er overensstemmende med markedsprisene i eksportlandet."

  Opprinelsesbevis 
  Kreves normalt ikke, men viktig å forhøre seg med importøren om dette i forkant.

  Sunnhetssertifikat
  Sunnhetssertifikat, utstedt i opprinnelseslandet, kreves for levende dyr og ferske, frosne eller konserverte kjøttvarer. Dette gjelder også for gjødsel, jord, kompost og forpakning til dette, samt planter og frø.

  Andre dokumenter
  Etiketteringsforskrifter kreves for alkoholholdig drikkevarer, ferskt, frossent eller konservert kjøtt og fisk, samt levende dyr. Bør avstemmes med importøren.

  Merkeforskrifter som avstemmes med importøren, kreves for konserverte matvarer inkludert melkeprodukter.

  Registreringsforskrifter som avstemmes med importøren, kreves for farmasøytiske produkter.

  Opprinnelsesbevis utstedt i opprinnelseslandet kreves for gjødsel, jord, kompost inkludert forpakningen, samt planter og frø.