• EN
 • Logg inn
 • Import- og handelsforhold

  Importrestriksjoner
  Korrupsjon er veldig utbredt og det anbefales sterkt å benytte seg av betlingssirking.

  Opprinnelsesprodukter fra Frankrike og andre EU land kan innføres under en "automatisk lisens". Det foreligger ingen informasjon om også norske opprinnelsesprodukter kan innføres under den automatiske lisensen. Ved import fra andre land, kreves en enkel lisens for forsendelsen. Eksportøren må utstede en proforma faktura på fransk som sendes importør i god tid før skipning. Importør må legge frem all planlagt import fra tredjeland for et år av gangen. Vi anbefaler nær kontakt med importør for å forvisse seg om hva som kreves av tillatelser før varene eksporteres fra Norge. Lisens innvilges vanligvis for inntil ett år, men kan i noen tilfeller forlenges med 6 måneder.

  Legalisering og visering
  Ikke nødvendig.

  Forhåndsinspeksjon av varer
  Forhåndsinspeksjon av varer (Pre Shipment Inspection) kreves for alle varer med en FOB-verdi over 1.000.000XAF. Kontrollen foretas i Kongo ikke i avsenderlandet.

  Inspeksjonsattest (Clean Report of Findings) som bekrefter kontroll av mengde, kvalitet og priser må foreligge før varene tillates innført i landet. Når kontrollen er godkjent utstedes en særskilt garantierklæring "Attestation de Vérification".

  Legemidler samt enkelte landbruksprodukter er unntatt forhåndsinspeksjon.

  Kontrollen utføres av Bureau Veritas eller Cotecna Inspection. For mer informasjon se inspeksjonsselskaper.

  Clean Report of Findings
  Kreves fordi forhåndsinspeksjon av varer er påkrevd.

  Juridisk system
  Landets juridiske system er basert på tyskromersk rett og sedvanerett.

  Leveringsbetingelse
  Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato og avtalt leveringstidspunkt, nøyaktig sted for overlevering av varene og aktuelt regelverk. Dette må komme tydelig frem i salgskontrakten, ordrebekreftelsen og i aktuelle handelsdokumenter.

  På grunn av tidvis irregulær fortollingspraksis og problematiske innenlands transportforhold bør man være forsiktig med å tilby transportløsninger på D-vilkår etter Incoterms® 2010, med mindre aktuell transportør/speditør har et fungerende nettverk for innfortolling og innlandstransport.