• EN
 • Logg inn
 • Transport- og tollforhold

  Kongos Tollvesen

  Transittid med containerskip Oslo - Pointe Noire er 25-35 dager.

  Elvene Congo og Ubangi viktige transportårer. Svært dårlige veier utenom de største byene. Jernbane Brazzaville - Point Noire.

  Risikoen knyttet til innlandstransport i Kongo vurderes generelt som høy.

  Transportforsikring
  Ingen restriksjoner.

  Tollflyplasser
  Brazzaville, Pointe Noire, Cuobomo, Nkayi, Ouesso og Owando.

  Importhavner
  Pointe Noire viktigste havn, dessuten Brazzaville, Impfondo, Ouessa og Oyo.

  Frisoner
  Ingen.

  Frihandelsområder
  Som medlem av CEMAC innrømmes tollpreferanser for varer fra andre medlemsland.

  Fortolling og lagring
  Varer som ikke er tolldeklarert innen (5 dager ved flyfrakt, 15 dager ved sjøtransport) overføres til tollager hvor de lagres i inntil fire måneder. Etter denne perioden kan varene bli solgt på offentlig auksjon. Toll og avgifter må betales kontant ved fortollingen.

  Vareprøver
  Prøver uten handelsverdi kan innføres tollfritt, såfremt dette godkjennes på fortollingsstedet. Prøver med kommersiell verdi kan innføres mot en engangsavgift som refunderes ved re-eksport innen seks måneder.

  ATA-Carnet
  Nei, kan ikke brukes da landet ikke har tiltrådt ATA-konvensjonen.