Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Innovasjon Norge-kontor

  Kuwait

  Kontakt vårt kontor i Dubai
  Unsplash

  EFTAs frihandelsavtale med GCC-landene omfatter Kuwait. De viktigste sektorene for norske tjenester og utstyr er energi og maritim virksomhet.

  Kuwait som marked

  Kuwait planlegger å starte petroleumsvirksomhet offshore, noe som kan gi muligheter for norske leverandører. Helsesektoren er også et område Kuwait investerer tungt i.

  Handelsforbindelsen mellom Norge og Kuwait er begrenset. I 2017 var eksporten til Kuwait 198 millioner NOK og importen på 20 millioner NOK. 

  Kuwait klatret i 2018 til en 96. plass på Verdensbankens Ease of Doing Business Index, og lå som nr. 85 på korrupsjonsindeksen til Transparency International.

  Et ansvarlig næringsliv

  Innovasjon Norge krever at kunder, leverandører og partnere utøver sin virksomhet i tråd med OECDs retningslinjer, og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Dette innebærer også at virksomheten gjennomfører aktsomhetsvurderinger for å unngå skade på mennesker, samfunn og miljø. Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg særlig inn i menneskerettighetssituasjonen i landet.

  Vi anbefaler også at bedrifter setter seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" for å håndtere mulig risiko gjennom interne kontrollsystemer og retningslinjer.

  Les mer om Innovasjon Norges krav og forventinger