• EN
 • Logg inn
 • Kuwait

  Import- og handelsforhold

  Importrestriksjoner
  Import kan kun foretas av kuwaitiske borgere og bedrifter som er registrert hos Handelsdepartementet. De må ha en generell importlisens. Utenlandske bedrifter må kontakte agent og registrere seg hos Kuwait Chamber of Commerce and Industry.
  Import av landbruksvarer krever spesielle tillatelser hos ulike myndigheter.

  Importlisens kreves for en rekke varer innenfor seks ulike produktkategorier. For fullstendig liste over lisensbelagte varer, se Interteks Export to Kuwait. 

  Importforbud for blant annet alkoholholdige drikker, svinekjøtt, visse medisiner, asbestrør, brukte dekk samt varer med opprinnelse i Israel.

  Legalisering og visering
  Alle aktuelle handelsdokumenter skal viseres av et handelskammer og legaliseres.

  Offentlige myndigheter i Kuwait aksepterer ikke dokumenter uten rettmessig legalisering. Kontakt et arabisk konsulat (se under) for legalisering.

  Forhåndsinspeksjon av varer
  Krav om forhåndsinspeksjon av en rekke varer for å fastslå om de er i samsvar med kuwaitiske krav til standarder, helse, sikkerhet, miljø og offentlig/religiøs moral. Gjelder blant annet en rekke elektriske og elektroniske produkter, biler, visse kjemiske produkter, byggematerialer, visse mat- og forbruksvarer. Nærmere informasjon om det såkalte "International Conformity Certification Programme" (IICP) finnes på hjemmesidene til The Public Authority for Industry, forkortet PAI, med hensyn til prosedyrer.

  Oppdraget med å kontrollere om berørte varegrupper er i samsvar med gjeldende standarder er overlatt Intertek International Ltd, Storbritannia.

  Clean Report of Findings
  Kreves fordi forhåndsinspeksjon av varer er påkrevd.

  Juridisk system
  Landets juridiske system er et blandet system basert på angloamerikansk rett, tyskromersk rett og islamsk rett.

  Leveringsbetingelse
  Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2020, med klar presisering av tid og sted. Angi dato og avtalt leveringstidspunkt, nøyaktig sted for overlevering av varene og aktuelt regelverk. Dette må komme tydelig frem i salgskontrakten, ordrebekreftelsen og i aktuelle handelsdokumenter.